BeoConnect (for Windows)


BeoConnect (for Windows)

User Guide


BeoConnect

BeoConnect is the connecting link between your favourite media player and your BeoMaster 5 offering convenient and easy housekeeping of your music library.

It is a new and simple software application for your PC that allows you to transfer digital audio content from your computer to your BeoMaster 5 using your favourite media player e.g. iTunes or Windows Media Player.

Supports these operating systems with latest servicepack: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 8. There is no support for Windows 8.1 and onwards.

Requires 250 MB diskspace, 512 MB RAM.

Note: To use BeoConnect with your BeoSound 5 you need to use your password. If you do not know the password then please contact your local dealer for assistance.

Download the latest version of BeoConnect.

Vilkår og betingelser

Denne software tilbydes "som den er og forefindes" og uden nogen form for garanti. Bang & Olufsen og virksomhedens leverandører fralægger sig ethvert garantimæssigt ansvar, herunder garanti for salgbarhed, garanti for beskyttelse af tredjepartsrettigheder og garanti for egnethed til bestemte formål. Bang & Olufsen og virksomhedens leverandører giver ingen forsikring om nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden og betimeligheden af nærværende materiale, tjenester, software, tekst, grafik og links. Bang & Olufsen kan ikke af nogen personer eller organisationer holdes ansvarlig for skader eller tab, hverken direkte, indirekte, særlige eller efterfølgende, som følge af brug eller manglende evne til at bruge denne software, herunder (men ikke begrænset til) erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, arbejdsafbrydelse, tab af installerede programmer eller lignende i forbindelse med brug af softwaren, heller ikke selvom vi tydeligt er informeret om et muligt erstatningsansvar.

Version: 1.6.0.0 Størrelse: 10.97 MB

Bang-olufsen.com uses cookies to give you the best possible experience on our site and for marketing purposes.
By browsing the site you agree to our use of cookies. Read more here