BeoPlayer


BeoPlayer

User Guide


BeoPlayer

If BeoPlayer is already installed on your computer you must be sure it's either uninstalled or upgraded to version 5.04 before installing BeoConnect. Please consult our FAQ section on how to decide whether you should keep or replace BeoPlayer with BeoConnect. We recommend to use BeoConnect for your BeoSound 5, but it is also possible to use BeoPlayer, if this is your preferred organiser for BeoSound 5.

Supports these operating systems with latest servicepack: Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
Requires 250 MB diskspace, 512 MB RAM.

Download the latest version of BeoPlayer.

Vilkår og betingelser

Denne software tilbydes "som den er og forefindes" og uden nogen form for garanti. Bang & Olufsen og virksomhedens leverandører fralægger sig ethvert garantimæssigt ansvar, herunder garanti for salgbarhed, garanti for beskyttelse af tredjepartsrettigheder og garanti for egnethed til bestemte formål. Bang & Olufsen og virksomhedens leverandører giver ingen forsikring om nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden og betimeligheden af nærværende materiale, tjenester, software, tekst, grafik og links. Bang & Olufsen kan ikke af nogen personer eller organisationer holdes ansvarlig for skader eller tab, hverken direkte, indirekte, særlige eller efterfølgende, som følge af brug eller manglende evne til at bruge denne software, herunder (men ikke begrænset til) erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, arbejdsafbrydelse, tab af installerede programmer eller lignende i forbindelse med brug af softwaren, heller ikke selvom vi tydeligt er informeret om et muligt erstatningsansvar.

Version: 5.04.00 Størrelse: 68.79 MB

Bang-olufsen.com uses cookies to give you the best possible experience on our site and for marketing purposes.
By browsing the site you agree to our use of cookies. Read more here