BeoPort


BeoPort

User Guide


BeoPort

BeoPort is a module adding two new digital sources to your Bang & Olufsen music system: Internet Radio and access to your digital music stored on your office computer. By adding BeoPort to your audio system, you can enjoy your Internet radio stations and digital music in any linked room in your home.

Supports these operating systems with latest servicepack: Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
Requires 250 MB diskspace, 512 MB RAM.

Download the latest version of BeoPort:

Vilkår og betingelser

Denne software tilbydes "som den er og forefindes" og uden nogen form for garanti. Bang & Olufsen og virksomhedens leverandører fralægger sig ethvert garantimæssigt ansvar, herunder garanti for salgbarhed, garanti for beskyttelse af tredjepartsrettigheder og garanti for egnethed til bestemte formål. Bang & Olufsen og virksomhedens leverandører giver ingen forsikring om nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden og betimeligheden af nærværende materiale, tjenester, software, tekst, grafik og links. Bang & Olufsen kan ikke af nogen personer eller organisationer holdes ansvarlig for skader eller tab, hverken direkte, indirekte, særlige eller efterfølgende, som følge af brug eller manglende evne til at bruge denne software, herunder (men ikke begrænset til) erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, arbejdsafbrydelse, tab af installerede programmer eller lignende i forbindelse med brug af softwaren, heller ikke selvom vi tydeligt er informeret om et muligt erstatningsansvar.

Version: 5.04.00 Størrelse: 69.07 MB

Bang-olufsen.com uses cookies to give you the best possible experience on our site and for marketing purposes.
By browsing the site you agree to our use of cookies. Read more here