BeoPlayer


BeoPlayer

User Guide


BeoPlayer

If BeoPlayer is already installed on your computer you must be sure it's either uninstalled or upgraded to version 5.04 before installing BeoConnect. Please consult our FAQ section on how to decide whether you should keep or replace BeoPlayer with BeoConnect. We recommend to use BeoConnect for your BeoSound 5, but it is also possible to use BeoPlayer, if this is your preferred organiser for BeoSound 5.

Supports these operating systems with latest servicepack: Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
Requires 250 MB diskspace, 512 MB RAM.

Download the latest version of BeoPlayer.

Algemene voorwaarden

De software wordt geleverd op een 'as-is' basis zonder enigerlei garanties. Bang & Olufsen en diens leveranciers zijn krachtens de wet gevrijwaard van het verstrekken van alle garanties, inclusief garanties op verkoopbaarheid, garanties op niet-inbreuk op de rechten van derden evenals de garanties op geschiktheid voor een bepaald doel. Bang & Olufsen en diens leveranciers zijn niet aansprakelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit van het materiaal, de diensten, software, tekst, afbeeldingen en links. Bang & Olufsen is in geen geval aansprakelijk voor schade geleden door partijen hetzij directe, indirecte, specifieke of gevolgschade, voortvloeiende uit het gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van deze software, inclusief, maar zonder beperking, schade geleden t.g.v. winstderving, onderbreking van zakelijke activiteiten, verlies van programma's o.i.d., ook ingeval we nadrukkelijk op de mogelijkheid op voornoemde schade werden gewezen.

Versie: 5.04.00 Afmeting: 68.79 MB

Bang-olufsen.com uses cookies to give you the best possible experience on our site and for marketing purposes.
By browsing the site you agree to our use of cookies. Read more here