FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR BANG & OLUFSEN GRUPPEN

  

I denne fortrolighedspolitik forklares det, hvad personoplysninger er, hvilke typer personoplysninger vi indsamler, til hvilke formål oplysningerne indsamles, hvordan de behandles, og hvilke rettigheder du har i denne forbindelse. Du kan trygt stole på, at dine personoplysninger behandles med omhu.

Revision: 1.02
Senest ændret: 04. December 2018 (se arkiverede versioner) 

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

1. Hvad er personoplysninger

Personoplysninger er enhver form for oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person, f.eks. dine kontaktoplysninger, dine ordreoplysninger eller dine produktoplysninger.

2. Generelle principper for behandling af personoplysninger hos Bang & Olufsen gruppen

Vi overholder følgende principper, når vi behandler dine personoplysninger:

1. vi indsamler kun personoplysninger til specificerede, eksplicitte og legitime formål,

2. vi indsamler ikke personoplysninger ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde sådanne formål,

3. vi anvender ikke personoplysninger til andet end det formål, hvortil de er indsamlet, bortset fra som anført heri, eller med forudgående samtykke,

4. vi overfører ikke personoplysninger til tredjepart bortset fra som anført heri, eller med forudgående samtykke,

5. vi vil gøre vores bedste for at sikre, at oplysningerne er opdateret, ved at opfordre dig til at kontrollere dine personoplysninger med jævne mellemrum,

6. vi vil foretage de behørige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig ødelæggelse eller hændeligt tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang samt mod alle andre former for ulovlig behandling, og

7. medmindre det er anført heri, gemmer vi ikke personoplysninger længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de indsamles eller viderebehandles, eller som er påkrævet ved lov.

3. Personoplysninger, vi indsamler og behandler

Når du interagerer med Bang & Olufsen gruppen via forskellige kanaler, herunder vores websites, apps, forhandlere og kundesupport, indsamler og behandler vi dine personoplysninger. De personoplysninger, vi indsamler og behandler, kan kategoriseres på følgende måde:

1) Dine personoplysninger såsom navn, e-mailadresse, fysisk adresse (hvis relevant), telefonnummer (hvis relevant), IP-adresse og i visse tilfælde geolokation og sprog.

2) Dine købsoplysninger, f.eks. dine personoplysninger som angivet ovenfor, virksomhedsnavn (hvis relevant), leveringsoplysninger såsom leveringsadresse (hvis forskellig fra fysisk adresse), ordreoplysninger såsom navn, mængde, produktnavn, SKU-kode og produktets serienummer, antal, købsdato og forhandleroplysninger, betalingsoplysninger såsom kreditkort eller lignende betalingsoplysninger og vennehenvisning (hvis relevant).

3) Oplysninger om din brug, herunder dine personoplysninger som angivet ovenfor, oplysninger vedrørende dine (parrede) Bang & Olufsen produkter, herunder produktets serienummer, SKU-nummer, produkt- og apptype, dato og frekvens, legitimationsoplysninger, krypterede log ind-oplysninger til tredjeparts tjenester udbudt i vores apps, f.eks. Deezer og TuneIn, oplysninger om andre brugere af Bang & Olufsen apps i din husstand (hvis relevant), oplysninger, du vælger at angive i forbindelse med dine Bang & Olufsen enheder, f.eks. ved tilpasning af navnet på dine Bang & Olufsen produkter, produktaktivitetslog (medmindre du har deaktiveret en sådan funktion) og log ind-oplysninger til sociale medier (ikke oplysningerne på dine sociale medieprofiler), hvis de anvendes til log ind på Bang & Olufsen apps.

4) Anmodninger om kundeservice og teknisk bistand, der indeholder dine personoplysninger som angivet ovenfor, produktets serienummer, oplysninger om produktgaranti, købssted og andre relevante oplysninger, som Bang & Olufsen gruppen kan anmode om for at behandle din anmodning.

5) Oplysninger, som du udleverer ved udfyldelse af undersøgelser, spørgeskemaer og evalueringsskemaer, f.eks. dine personoplysninger som angivet ovenfor, dit Bang & Olufsen produktgaranti-id, købssted, din feedback om din brug af produktet eller produkterne samt evaluering heraf og dine placeringsoplysninger.

6) Din adfærdsoplysninger indsamlet ved brug af cookies og lignende teknologier som f.eks. pixel og andre identifikatorer for at huske dine præferencer, med henblik på at forstå, hvordan vores websites og apps bruges og til at tilpasse vores markedsføring.

4. Sådan bruger vi dine personoplysninger

Vi indsamler og behandler kun personoplysninger, hvis mindst ét af nedenstående formål er gældende:

1) Vi forsyner dig med brugertilpassede oplysninger om nyheder, events, konkurrencer og lignende marketingindhold relateret til Bang & Olufsen gruppen, dens produkter og produkter fremstillet i samarbejde med tredjeparter. Vores behandling i denne henseende vil være baseret på dit samtykke hertil.

2) Vi behandler dine indkøbsordrer, gennemfører købstransaktioner, sikrer levering af købte varer og behandler eventuelle returvarer. Denne behandling er nødvendig for at kunne gennemføre en aftale, som du er part i.

3) Vi forsyner dig med relevante softwareopdateringer og dine fremtidige køb er ved at huske dine forsendelsesoplysninger. Vores behandling er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, der opretholdes af Bang & Olufsen gruppen, og en sådan behandling anses ikke for at være skadelig for dig.

4) Vi forsyner dig med kundeservice, håndterer dine anmodninger eller klager og giver dig produktgaranti. Denne behandling er nødvendig for at kunne gennemføre en aftale, som du er part i.

5) Vi sikrer en bedre kundeoplevelse ved at give dig personlige fordele såsom rabatter eller personlige tilbud baseret på tidligere køb og eventuelle venne-henvisninger. Vores behandling i denne henseende vil være baseret på dit samtykke hertil.

6) Vi giver dig en personlig brugeroplevelse med apps ved f.eks. at gøre opsætning af dine aktuelle og fremtidige Bang & Olufsen produkter lettere på flere mobile enheder, ved at gøre det muligt at administrere dine (parrede) Bang & Olufsen produkter og vælge lydprofil, ved at forsyne dig med personligt indhold på vores apps og med nemmere adgang til brugervejledninger og garantibetingelser til produktet og ved at gøre det muligt for flere brugere af Bang & Olufsen apps inden for samme husstand at styre brugen af Bang & Olufsen produkter. Vores behandling i denne henseende vil være baseret på dit samtykke hertil.

7) Vi foretager analyser og udarbejder statistik over typer, datoer og hyppighed for din brug af Bang & Olufsen produkter for at kunne se, hvordan vores produkter anvendes, forbedre kvaliteten af vores produkter og udvikle nye produkter. Vores behandling er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, der opretholdes af Bang & Olufsen gruppen, og en sådan behandling anses ikke for at være skadelig for dig.

8) Vi indsamler din feedback om din brug af Bang & Olufsen produkter og tjenester ved at invitere dig til at udfylde undersøgelser, spørgeskemaer eller evalueringsskemaer. Vores behandling i denne henseende vil være baseret på dit samtykke hertil. Visse af dine personoplysninger indsamles og behandles med henblik på at opfylde vores kontraktforpligtelser over for dig, for eksempel, når du køber vores produkter, kontakter vores kundesupport eller gør brug af garantien. Hvis du vælger ikke at indsende de anmodede og nødvendige personoplysninger i denne forbindelse, vil vi muligvis ikke kunne opfylde din anmodning.

5. Lagring og behandling af dine personoplysninger

Som udgangspunkt lagres og behandles dine personoplysninger inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Dine personoplysninger kan dog overføres til lande uden for EØS mellem enheder i Bang & Olufsen gruppen, mellem Bang & Olufsen gruppen og de autoriserede forhandlere og visse typer af tredjeparter som angivet i punkt 6, til de formål, hvortil dine personoplysninger blev indsamlet. I tilfælde af at dine personoplysninger overføres til tredjelande som defineret i persondataforordning (GDPR), overholdes gældende lovgivning og regler for sådanne overførsler, og de relevante juridiske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger sikres, inden en sådan overførsel.

6. Udlevering af dine personoplysninger til tredjeparter

Som udgangspunkt indsamler og behandler vi oplysningerne med henblik på at levere eller forbedre Bang & Olufsen gruppens produkter, tjenester eller tilbud. Vi sælger ikke dine personoplysninger til og udveksler ikke sådanne data med tredjeparter undtagen i det omfang, der er angivet i denne Fortrolighedspolitik.

Vi kan udlevere dine personoplysninger til tredjeparter i det omfang, det kræves af lovgivningen, en retskendelse eller en afgørelse truffet af en kompetent offentlig myndighed og med henblik på retshåndhævelse. Derudover kan vi dele dine personoplysninger med følgende tredjeparter:

1) Selskaberne i vores gruppe og autoriserede Bang & Olufsen forhandlere med henblik på at levere produkter og ydelser til dig, sikre et ensartet serviceniveau på tværs af vores produkter og tjenester, samt forbedre vores produkter, tjenester og kundeoplevelse.

2) Tredjepartsleverandører, der udfører ydelser på vores vegne, herunder fakturering, salg, marketing, it-support, reklame, analyse, markedsresearch, kundeservice, produktservice, forsendelse og opfyldelse af bestillinger, datalagring, validering, sikkerhed, forebyggelse af svindel, behandling af betalinger og juridiske tjenester. Sådanne tredjepartsleverandører har adgang til at udføre sådanne tjenester, men må ikke bruge dine personoplysninger til andre formål.

3) Musikstreamingtjenester. Når du opretter forbindelse til en tredjeparts streamingtjeneste via Bang & Olufsen produkter, kan vi dele oplysninger om dig, som er nødvendige for at muliggøre levering af tredjepartsindhold.

4) Tredjeparter med henblik på at fastslå, udøve eller forsvare Bang & Olufsen gruppens juridiske rettigheder eller krav.

5) Tredjeparter i tilfælde af fusion, salg, joint venture, tildeling, overdragelse eller anden afhændelse af alle eller en del af Bang & Olufsen gruppens aktiver eller aktier (herunder, men ikke begrænset til, eventuel konkursbehandling eller lignende).

6) Andre tredjeparter under forudsætning af dit samtykke.

Når vi videregiver dine personoplysninger til tredjepart, tager vi alle rimelige forholdsregler for at sikre, at sådanne tredjeparter er bundet af fortroligheds- og databeskyttelsesforpligtelser med hensyn til beskyttelse af dine personoplysninger. Videregivelsen sker i overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav, herunder om indgåelse af databehandleraftaler med relevante parter for at sikre, at personoplysninger udelukkende behandles i overensstemmelse med vores instruktioner, gældende lovgivning og forskrifter og til de formål, der specificeres af os, og for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer ikke dine oplysninger længere end nødvendigt til de formål, hvortil de indsamles. Det tidsrum, vi opbevarer oplysningerne, afhænger af de formål, hvortil vi indsamler og bruger dem.

Personoplysninger vedrørende dit køb og oplysninger om produktgaranti opbevares og behandles i en periode på fem (5) år fra købsdatoen, medmindre du har udvidet garantiperioden, eller sådanne data behandles lovligt til andre formål såsom at give dig personlige fordele eller personlig direkte markedsføring med dit samtykke eller for at forfølge vores juridiske krav, hvortil opbevaring af sådanne oplysninger anses for nødvendig.

Personoplysninger vedrørende vores levering af direkte markedsføring til dig opbevares og behandles i en periode på tre (3) år fra den dato, hvor du senest har været aktiv ved oprettelse af vores markedskommunikation eller på anden måde viser interesse for en sådan kommunikation.

Personoplysninger relateret til din brug af vores apps og softwareopdateringer opbevares og behandles i en periode på tre (3) år fra den dato, du senest har været aktiv ved brug af apps fra Bang & Olufsen gruppen.

Personoplysninger relateret til din brug af Bang & Olufsen produkter opbevares og behandles i en periode på fem (5) år fra den første brugsdato for et givent produkt, medmindre sådanne data behandles lovligt til andre formål såsom at give dig personlige fordele eller personlig direkte markedsføring med dit samtykke eller for at forfølge vores juridiske krav, hvortil opbevaring af sådanne oplysninger anses for nødvendig.

Personoplysninger vedrørende levering af vores personlige fordele opbevares og behandles i en periode på fem (5) år fra datoen for dit sidste køb af Bang & Olufsen produkter.

Personoplysninger relateret til din feedback på vores produkter og tjenester opbevares og behandles i en periode på to (2) år fra udfyldelsen af den givne undersøgelse, spørgeskemaet eller evalueringsskemaet.

Relevante personoplysninger slettes efter udløbet af ovennævnte perioder, medmindre sådanne oplysninger lovligt kan opbevares og behandles til andre formål, som vi har juridisk grundlag for.

8. Cookies

Vi anvender cookies og lignende teknologier som f.eks. pixel og andre identifikatorer for at huske dine præferencer, med henblik på at forstå, hvordan vores websites og apps bruges og til at tilpasse vores markedsføring.

En cookie er en lille tekstfil, der placeres på din computer eller mobile enhed, når du besøger et website, og som gør os i stand til at: (1) genkende din computer, (2) gemme dine præferencer og indstillinger, (3) forstå de websites tilhørende Bang & Olufsen gruppen, du har besøgt, (4), forbedre brugeroplevelsen ved at levere og måle effektiviteten af indhold og annoncer målrettet dine interesser, (5) foretage søgninger og analyse og (6) bistå med sikkerhedsmæssige og administrative funktioner. Nogle cookies placeres i browserens cache, mens cookies forbundet med Flash-teknologier gemmes sammen med dine Adobe Flash Player-filer. Pixel er små elektronisk mærkater med en unik identifikator integreret på websites, onlineannoncer og/eller e-mails, der er udviklet til at: (1) indsamle forbrugsinformationer såsom eksponeringer for annoncer eller klik og åbning af e-mails, (2) måle annoncens popularitet og (3) få adgang til bruger-cookies.

Vi kan også indsamle oplysninger ved hjælp af andre metoder, efterhånden som vi indfører yderligere teknologier.

Bemærk, at du kan ændre dine indstillinger, så du får besked, når en cookie oprettes eller opdateres, eller til helt at blokere cookies. Se afsnittet "Hjælp" i din browser for at få flere oplysninger. Du kan også regulere brugen af Flash-teknologier, herunder flash-cookies og lokalt lagrede objekter, med de Flash-administrationsværktøjer, der er tilgængelige på Adobes website. Bemærk, at du muligvis ikke kan få adgang til visse funktioner eller tilbud på vores websites eller apps, hvis du blokerer, deaktiverer eller administrerer nogle eller alle cookies. Du skal eksempelvis acceptere cookies sendt fra vores websites for at gennemføre et køb på sådanne websites. Se vores politik vedrørende cookies for at få yderligere oplysninger om cookies og de formål, hvortil vi anvender dem.

9. Ansvarlig for behandling

Bang & Olufsen A/S, Bang og Olufsen Allé 1, DK-7600 Struer er dataansvarlige og har ansvaret for behandlingen af dine personoplysninger.

DINE RETTIGHEDER

10. Adgang til dine personoplysninger og dataportabilitet

Du har ret til at få adgang til og modtage de personoplysninger om dig, du har givet til Bang & Olufsen gruppen, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at fremsende sådanne data til enhver tredjepart, som du vælger. Dine personoplysninger, der behandles af Bang & Olufsen gruppen, kan tilgås på https://cloud.bang-olufsen.com.

11. Opdatering og/eller sletning af dine personoplysninger

Vi opfordrer dig til at opdatere de personoplysninger, du har udleveret til Bang & Olufsen gruppen, når der er ændringer i dine personoplysninger. Dette kan ske ved at logge ind på https://cloud.bang-olufsen.com og ændre de relevante felter.

For at sikre at dine personoplysninger, der behandles af os, er opdaterede, beder vi dig kontrollere og (hvis relevant) opdatere dine personoplysninger mindst én gang om året.

Dine personoplysninger kan blive slettet fra Bang & Olufsen gruppens servere på https://cloud.bang-olufsen.com, medmindre Bang & Olufsen gruppen er berettiget eller forpligtet til i henhold til gældende love og regler at opbevare og behandle sådanne oplysninger uanset tilbagekaldelsen af dit samtykke. Efter sletning vil dine personoplysninger blive slettet fra Bang & Olufsen gruppens servere uden ugrundet ophold, men der kan gå en periode på to (2) måneder for at sikre fuldstændig sletning af oplysninger, som muligvis opbevares i vores backup.

Du kan også kontakte Bang & Olufsen gruppen med henblik på at gennemgå, opdatere eller slette dine personoplysninger. Se de relevante kontaktoplysninger i afsnit 19 nedenfor. Bemærk, at vi er nødt til verificere din identitet på behørig vis, inden vi få adgang til og foretager ændringer på din konto.

12. Ret til at tilbagekalde dit samtykke

En del af Bang & Olufsen gruppens behandlingsaktiviteter kan være baseret på dit samtykke. I så fald har du ret til at tilbagekalde dit samtykke når som helst. Tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker ikke legitimiteten af databehandling foretaget inden en sådan tilbagekaldelse.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil Bang & Olufsen gruppen og tredjeparter involveret i behandling af personoplysninger ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre og i det omfang den fortsatte behandling eller opbevaring er tilladt eller påkrævet i henhold til persondatalovgivningen eller andre gældende love og bestemmelser. Bemærk, at Bang & Olufsen gruppen som følge af din tilbagekaldelse af dit samtykke muligvis ikke vil kunne opfylde dine anmodninger eller levere vores tjenester.

13. Ret til begrænsning af behandling og ret til indsigelse

Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, hvis personoplysningerne ikke er korrekte, hvis behandlingen er ulovlig, men du modsætter dig sletning af dine personoplysninger, hvis Bang & Olufsen gruppen ikke længere har brug for dine personoplysninger til behandling, men du anmoder om opbevaring af sådanne data til fastsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, eller hvis du har gjort indsigelse mod behandling og verifikation af, om Bang & Olufsen gruppen stadig har legitim interesse i de givne personoplysninger er under behandling. Se de relevante kontaktoplysninger i afsnit 19.

Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger, der indsamles og behandles med henvisning til Bang & Olufsen gruppens legitime interesser, f.eks. når vi forsyner dig med relevante softwareopdateringer, gør dine fremtidige køb lettere ved at huske dine forsendelsesoplysninger, eller når vi foretager analyser og udarbejder statistik om datoerne og hyppigheden for din brug af Bang & Olufsen produkter. Se de relevante kontaktoplysninger i afsnit 19.

Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Du kan gøre dette ved at afmelde vores marketingoplysninger ved at klikke på linket til framelding i bunden af marketingkommunikation fra Bang & Olufsen gruppen eller ved at gå ind på din profil på https://cloud.bang-olufsen.com.

14. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over et brud på privatlivets fred, bedes du kontakte Bang & Olufsen gruppen ved at sende din klage til Bang & Olufsen A/S, Bang og Olufsen Allé 1, DK-7600 Struer, Att. Juridisk afdeling eller ved at sende en e-mail til gdpr@bang-olufsen.dk .

Vi bekræfter modtagelsen af din klage inden for fem (5) arbejdsdage. Vi vil gøre vores bedste for at behandle den så hurtigt som muligt og senest en (1) måned fra datoen for klagen. I tilfælde af at svar kræver længere tidsrum end en (1) måned, giver vi dig besked og informerer dig om den eller de relevante årsager.

Hvis du ikke er tilfreds med udfaldet eller håndteringen af din klage hos Bang & Olufsen gruppen, kan du indbringe klagen for den danske databeskyttelsesmyndighed Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København eller sende en e-mail til dt@datatilsynet.dk.

DIVERSE

15. Tredjeparts websites, plug-ins og tjenester

Bang & Olufsen gruppens websites, apps og produkter kan indeholde links til tredjeparts websites og plug-ins, f.eks. plug-ins til log ind på sociale medier, eller tjenester som f.eks. stemmestyringsfunktionalitet leveret af Amazon eller Google. For så vidt angår din brug af stemmeaktiverede Bang & Olufsen produkter skal det bemærkes, at Bang & Olufsen gruppen ikke indsamler og behandler lydoptagelser på egne vegne, men kun stiller sådanne til rådighed for tredjepartstjenester.

Hvis du vælger at benytte sådanne websites, plug-ins eller tjenester, videregiver du muligvis dine oplysninger til sådanne tredjeparter. Bang & Olufsen gruppen kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af eller fremgangsmåden på sådanne websites, plug-ins eller tjenester. Indsamling, brug og videregivelse af dine personoplysninger er underlagt sådanne tredjeparters fortrolighedspolitikker og ikke denne Fortrolighedspolitik. Vi opfordrer dig til at læse de pågældende tredjeparters fortroligheds- og sikkerhedspolitikker.

16. Datasikkerhed

Bang & Olufsen gruppen er forpligtet til at opretholde sikkerheden for dine personoplysninger. Vi anvender de nødvendige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger, som kontrolleres af Bang & Olufsen gruppen, herunder styring af adgang, transmission, input og tilgængelighed samt adskillelse af data.

Adgang til en række onlinetjenester hos Bang & Olufsen gruppen er beskyttet med adgangsrestriktioner, som er baseret på brugernavn og adgangskode. Det er vigtigt, at du altid vælger en adgangskode, som er svær at gætte for andre, og beskytter din adgangskode mod videregivelse.

Dine personoplysninger og kreditkortoplysninger, hvis du oplyst sådanne til Bang & Olufsen gruppen, forbliver krypteret på Bang & Olufsen gruppens sikre webservere. Kreditkortoplysninger sendes til en eller flere godkendte og certificerede tjenesteudbydere og opbevares ikke længere, end det tager at behandle sådanne data. Alle eksterne transmissioner af personoplysninger, som foretages af Bang & Olufsen, er beskyttet ved kryptering.

Al lagring og behandling af data på computerfaciliteter tilhørende Bang & Olufsen gruppen og faciliteter tilhørende forretningspartnere er underlagt skriftlige kontrakter.

Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med Bang & Olufsen gruppen ikke længere er sikker (hvis du f.eks. føler, at sikkerheden på en konto, du måtte have hos Bang & Olufsen gruppen, er blevet kompromitteret), bedes du straks underrette os herom ved at kontakte os. Se de relevante kontaktoplysninger i afsnit 19.

17. Børns brug

  Bang & Olufsen gruppens aktiviteter er ikke målrettet børn eller beregnet til at tiltrække børn. Derfor er vores onlinetjenester, herunder personlige konti på websites og apps, som leveres af Bang & Olufsen gruppen og indsamler personoplysninger, ikke rettet mod og bør ikke anvendes af personer under seksten år (16 år), og vi anmoder om, at sådanne personer ikke indsender personoplysninger til Bang & Olufsen gruppen. Mindreårige skal indhente udtrykkelig tilladelse fra forældre eller værger inden adgang eller afgivelse af personoplysninger. Hvis det meddeles af en forælder eller værge eller konstateres på anden måde, at et barn under 16 år har indsendt personoplysninger til Bang & Olufsen gruppen, annulleres barnets konto (hvis relevant), og barnets personoplysninger i vores besiddelse slettes.

18. Ændring af vores Fortrolighedspolitik

Bang & Olufsen gruppen kan ændre eller opdatere denne Fortrolighedspolitik efter behov for at afspejle ændringer i Bang & Olufsens produkter og tjenester, ændring af gældende love, regler eller praksis og for at behandle feedback fra kunderne. Derfor skal den gennemgås regelmæssigt. Datoen for den seneste opdatering fremgår altid øverst i dokumentet.

Hvis der sker væsentlige ændringer af denne Fortrolighedspolitik, orienterer vi dig ved enten at offentliggøre eller sende dig en meddelelse.

19. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne Fortrolighedspolitik eller Bang & Olufsen gruppens behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på: Bang & Olufsen A/S, Bang og Olufsen Allé 1, DK-7600 Struer Danmark Att.: Juridisk afdeling eller ved at sende en e-mail til gdpr@bang-olufsen.dk  

1Bang & Olufsen gruppen (her også kaldet "Bang & Olufsen", "vi", "os" og "vores") består af Bang & Olufsen A/S, Bang og Olufsen Allé 7600, DK-15, 7600 Struer og datterselskaber, herunder B&O Play A/S, Bang og Olufsen Allé 1, DK-7600 Struer. For yderligere oplysninger henvises til vores konsoliderede årsrapport.