Garantiservice

Vi håber, du er tilfreds med din bestilling og dit Bang & Olufsen produkt. Skulle du få brug for reparation af dit produkt inden for garantien, kan du benytte vores garantiportal nedenfor.Generelle vilkår og betingelser

 • Garantien gælder kun ved fremlæggelse af købsbeviset eller en kopi af købsbeviset i form af den oprindelige faktura eller salgsnota med angivelse af købsdato, produktmodel og serienummer. Bang & Olufsen forbeholder sig ret til at afvise garantianmodningen, hvis disse oplysninger er blevet fjernet eller ændret efter det oprindelige køb af produktet.
 • Bang & Olufsens forpligtelser er begrænset til reparation af fejlen, udskiftning af den defekt del eller ombytning af produktet baseret på Bang & Olufsens eget skøn.
 • Garantireparationer skal udføres af Bang & Olufsen.
 • Garantikrav skal fremsættes via Bang & Olufsens onlineportal for returneringer. Du kan få adgang til portalen og oprette en garantianmodning blot ved at klikke på dit foretrukne sprog nedenfor.

 • Engelsk, tysk, spansk, fransk, kinesisk (mandarin), dansk  Onlineværktøjet for returneringer er tilgængeligt i følgende lande:

  Australien, Belgien, Bulgarien, Canada, Cypern, Danmark, Estland, Filippinerne, Finland, Frankrig, Grækenland, Hongkong, Holland, Indonesien, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Libanon, Litauen, Luxembourg, Malta, Macau, Malaysia, Malta, Mexico, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Taiwan, Thailand, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, USA, Vietnam og Østrig.

 • Garantianmodninger for lande, der ikke er omfattet af vores onlinereturneringsservice, skal fremsættes over for det sted, hvor produktet er købt, eller over for en autoriseret Bang & Olufsen forhandler i overensstemmelse med gældende forbrugerlovgivning.
 • Produktet afhentes af UPS på den adresse, der er angivet i returbilaget. Når Bang & Olufsen modtager produktet, repareres det. Hvis det ikke er muligt at reparere produktet, fremsendes et erstatningsprodukt til den adresse, som er angivet i returbilaget. Bang & Olufsen afholder alle transportomkostninger som en del af garantien.
 • Bang & Olufsen påtager sig intet erstatningsansvar for godtgørelser, krav eller skader, som skyldes uautoriseret reparation af produktet.
 • Reparation eller udskiftning i henhold til denne garanti giver ikke ret til en forlængelse eller fornyelse af garantiperioden. Reparation eller ombytning af produktet i henhold til vilkårene i denne garanti kan håndteres med enheder med en tilsvarende funktionsevne.
 • Garantien dækker udelukkende fejl i materiale, design og udførelse. • Følgende er ikke dækket af garantien:

 • Periodiske kontroller, vedligeholdelse, reparation og udskiftning af dele på grund af normalt slid og ælde.
 • Misbrug eller forkert brug, herunder, men ikke begrænset til, enhver anden brug af produktet end den tilsigtede, eller som ikke er i overensstemmelse med Bang & Olufsen anvisninger for brug og vedligeholdelse.
 • Fejl, som skyldes brug af produktet sammen med tilbehør, der ikke er godkendt af Bang & Olufsen til at blive brugt sammen med dette produkt.
 • Produktfejl, som skyldes forkert installation eller brug, der ikke overholder anvisningerne eller de tekniske standarder eller sikkerhedsstandarderne i brugervejledningen til produktet.
 • Ulykker, naturkatastrofer, lynnedslag, vand, brand, offentlige forstyrrelser, utilstrækkelig ventilation, spændingsudsving eller andre årsager uden for Bang & Olufsens kontrol.
 • Uautoriserede produktændringer for at overholde lokale eller internationale tekniske standarder i lande, som Bang & Olufsen produktet ikke oprindeligt er designet til.
 • Beskadigelse af batteriet på grund af overopladning eller brug, som ikke er i overensstemmelse med de specifikke grundlæggende anvisninger i brugervejledningen til produktet.
 • Ændring, sletning eller fjernelse af serienummeret, eller hvis det er blevet gjort ulæseligt.
 • Opladning af batterierne med en lader, som ikke er godkendt af Bang & Olufsen.
 • Brudte plomberinger på batteriets kabinet eller celler, eller hvis der er tegn på, at der er blevet manipuleret med dem. • Vilkår og betingelser

 • Denne garanti påvirker ikke forbrugernes lovbestemte rettigheder eller forbrugernes rettigheder i forhold til forhandleren, for så vidt angår købs-/salgsaftalen.
 • Denne garanti kan ikke overdrages. Garantien er købers eneste og eksklusive retsmiddel, og Bang & Olufsen påtager sig intet erstatningsansvar for hændelige skader eller følgeskader eller misligholdelse af enhver udtrykkelig eller underforstået garanti i forhold til dette produkt. ANSVARSFRASKRIVELSE: Bang & Olufsen er ikke erstatningsansvarlig for mistede gemte/lagrede data i produkter, der repareres eller udskiftes.
 • Ovenstående politikker gælder for garantiservice. Kunden skal selv afholde eventuelle omkostninger, som vedrører forhold uden for garantien. Bang & Olufsen forbeholder sig ret til at træffe den endelige beslutning vedrørende fejlfinding og den passende servicemulighed. De fuldstændige vilkår og betingelser fremgår af Bang & Olufsens begrænsede garanti. Der kan gælde andre vilkår og betingelser for visse modeller. De gældende begrænsninger og restriktioner kan ændres uden forudgående varsel.