Bang & Olufsens salgsbetingelser

Denne side (og de dokumenter, der henvises til på siden) angiver de anvendelsesvilkår, som gælder for din brug af vores website https://www.shop.bang-olufsen.com (”B&O shoppen”) og bestillingstjeneste for produkter (”tjenesten”). Læs disse anvendelsesvilkår omhyggeligt, før du bruger B&O shoppen og/eller tjenesten. Når du bruger B&O shoppen og/eller vores tjeneste, accepterer du disse anvendelsesvilkår og bekræfter, at du vil overholde dem. Hvis du ikke kan acceptere disse anvendelsesvilkår, skal du afstå fra at bruge B&O shoppen og/eller tjenesten. 


  

1. OPLYSNINGER OM OS

https://www.shop.bang-olufsen.com er et website, som ejes af B&O, og B&O shoppen drives af arvato distribution GmbH (”vi”, ”os”, ”vores”). Vi er registreret i Tyskland, og vores primære forretningssted er Carl-Bertelsmann-Straße 23, 33332 Gütersloh, Tyskland.


2. ADGANG TIL B&O SHOPPEN

2.1. Adgangen til B&O shoppen er midlertidig, og vi forbeholder os ret til uden varsel at indstille eller tilpasse den tjeneste, vi stiller til rådighed via B&O shoppen eller selve websitet (se nedenfor). Vi påtager os intet erstatningsansvar i forhold til dig for eventuelle perioder, hvor B&O shoppen eller tjenesten er midlertidigt utilgængelig, uanset årsag.
2.2. Vi kan fra tid til anden begrænse adgangen til B&O shoppen og/eller tjenesten eller dele heraf.
2.3. Du er ansvarlig for at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at du har adgang til B&O shoppen og/eller vores tjeneste. Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, som tilgår B&O shoppen via din internetforbindelse, har kendskab til disse vilkår og overholder dem.


3. BRUG AF B&O SHOPPEN

3.1. Du bestiller produkter i B&O shoppen ved at følge vejledningen på skærmen. Hvis du bestiller produkter, er din aftale med os underlagt vores salgsbetingelser, som findes her https://www.shop.bang-olufsen.com.
3.2. Du må ikke bruge B&O shoppen eller dens indhold:
3.3. til kommercielle formål
3.3.1. til formål, som involverer gensalg, herunder i form af systematisk udtrækning og/eller genanvendelse af et hvilket som helst indhold i B&O shoppen (f.eks. produktlister, beskrivelser og priser)
3.3.2. til download (ud over cachelagring af sider) eller ændring af B&O shoppen eller dele heraf eller
3.3.3. til enhver form for ulovligt formål.


4. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

4.1. Alle immaterielle rettigheder til B&O shoppen, herunder tjenesten og det materiale, der udgives på tjenesten, tilhører os som ejere eller licenshavere. Værkerne er beskyttet af ophavs-, varemærke- og databaserettigheder samt andre gældende love og traktater om immaterielle ejendomsrettigheder over hele verden. Alle sådanne rettigheder forbeholdes.
4.2. Du må ikke redigere papirkopier eller digitale kopier af materiale, du har udskrevet eller downloadet uanset metode, og du må ikke bruge eventuelle illustrationer, fotografier, video- eller lydklip eller grafikker alene uden den tilhørende tekst.
4.3. Hvis du udskriver, kopierer eller downloader indhold fra B&O shoppen i strid med disse anvendelsesvilkår, inddrages din ret til at bruge B&O shoppen øjeblikkeligt, og du skal efter eget valg enten returnere eller destruere de kopier, du har oprettet.
4.4. Din brug af B&O shoppen giver dig ikke tilladelse til at linke til den eller bruge nogen af de varemærker, designs, get-up-notifikationer og/eller logoer, som den indeholder.
4.5. B&O shoppen og alle logoer på websitet er forretningsnavne og -mærker tilhørende arvato distribution GmbH eller Bang & Olufsen.


5. B&O SHOPPEN OPDATERES LØBENDE

Det er vores mål at opdatere B&O shoppen og vedligeholde tjenesterne løbende, og vi forbeholder os ret til at ændre indholdet til enhver tid. Skulle behovet opstå, har vi ret til at suspendere adgangen til B&O shoppen eller tjenesterne eller lukke dem på ubestemt tid. Materialet på B&O shoppen kan være forældet, og vi er ikke på noget tidspunkt forpligtet til at opdatere materialet.


6. VORES ANSVAR

6.1. B&O shoppen stilles til rådighed, ”som den er og forefindes”. Vi har udarbejdet indholdet på B&O shoppen med stor omhu, men kan ikke garantere, at det er 100 % nøjagtigt eller fejlfrit. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle fejl eller udeladelser eller for eventuelle tekniske problemer, du måtte opleve på B&O shoppen. Bortset fra det, som er anført i dette punkt 6, frasiger vi os inden for rammerne af gældende lov enhver form for betingelse, garanti og erklæring vedrørende levering, manglende levering eller forsinket levering af tjenesterne.
6.2. Vi frasiger os enhver form for erstatningsansvar for ethvert tab eller enhver skade, der måtte opstå som følge af brug eller forkert brug af B&O shoppen eller eventuelle materialer på B&O shoppen (herunder mistet omsætning og indtjening, mistede kontrakter og forventede besparelser, spildte omkostninger, datatab eller mistet goodwill). Intet i disse anvendelsesvilkår har til formål at tilsidesætte eller begrænse vores erstatningsansvar for:
6.2.1. død eller personskade, som skyldes forsømmelighed
6.2.2. svig eller bedrageri eller
6.2.3. ethvert andet forhold, hvor det ville være ulovligt for os at tilsidesætte eller begrænse vores erstatningsansvar.


7. OPLYSNINGER OM DIG OG DINE BESØG PÅ B&O SHOPPEN

Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik. Når du bruger B&O shoppen og/eller vores tjeneste, accepterer du, at dine personlige oplysninger behandles på denne måde, og du garanterer, at alle de data, du videregiver, er nøjagtige.

8. VIRUS, HACKERANGREB OG ANDRE LOVOVERTRÆDELSER
8.1. Du må ikke misbruge B&O shoppen eller tjenesten ved bevidst at udsætte den for virus, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til B&O shoppen eller tjenesten, den server, hvor B&O shoppen eller tjenesten er gemt, eller en hvilken som helst anden server, computer eller database, som er forbundet med B&O shoppen. Du må ikke udsætte B&O shoppen eller tjenesten for DoS-angreb eller distribuerede DoS-angreb.
8.2. Misligholdelse af denne bestemmelse kan udgøre en strafbar handling i henhold til den britiske CMA-lovgivning (Computer Misuse Act) fra 1990. Vi har ret til at anmelde en sådan overtrædelse til de relevante myndigheder, og vi vil samarbejde med myndighederne ved at informere dem om din identitet. Din ret til at bruge B&O shoppen og vores tjeneste bortfalder øjeblikkeligt i tilfælde af en sådan overtrædelse.
8.3. Vi påtager os intet erstatningsansvar for eventuelle tab eller skader forårsaget af et distribueret DoS-angreb, virus eller andet teknologisk skadeligt materiale, som kan inficere dit computerudstyr, dine computerprogrammer, data eller andet patentbeskyttet materiale, når du bruger B&O shoppen og vores tjeneste, eller når du downloader materiale fra den eller fra et hvilket som helst andet website, som linker til den.


9. LINKS FRA B&O SHOPPEN

B&O shoppen kan indeholde links til andre websites og ressourcer fra tredjepart. Sådanne links er udelukkende til orientering. Vi har ingen kontrol med indholdet på disse websites eller ressourcer, og vi påtager os intet ansvar for dem eller for eventuelle tab eller skader i forbindelse med din brug af dem.


10. AFKALD

Hvis du misligholder disse anvendelsesvilkår, uden at vi søger afhjælpning, har vi stadig ret til at håndhæve vores rettigheder og retsmidler i tilfælde af anden misligholdelse fra din side.


11. ÆNDRINGER TIL DISSE ANVENDELSESVILKÅR

Vi kan revidere disse anvendelsesvilkår til enhver tid ved at ændre denne side. Alle ændringer er bindende for dig, og du forventes derfor at gennemse siden regelmæssigt for at holde dig opdateret om eventuelle ændringer. Nogle af bestemmelserne i disse anvendelsesvilkår kan også blive erstattet af offentliggjorte bestemmelser eller meddelelser andre steder i B&O shoppen.

 

12. VÆRNETING OG LOVVALG

Disse anvendelsesvilkår (og alle eventuelle tvister, kontroverser, sagsanlæg eller krav, uanset natur, i relation til disse anvendelsesvilkår eller de heri indeholdte oplysninger) er underlagt tysk lov. Begge parter accepterer, at alle eventuelle tvister vedrørende eller i relation til disse anvendelsesvilkår eller tilhørende aftaler skal afgøres ved domstolene i Tyskland.
Sidst opdateret: December 2018.

 

 

 

 

 

SALGSBETINGELSER FOR B&O SHOPPEN

LÆS DISSE VILKÅR OG BETINGELSER OMHYGGELIGT INDEN DIT PRODUKTKØB

Shoppen på https://www.shop.bang-olufsen.com er et website, som drives af arvato distribution GmbH, et selskab registreret i henhold til tysk lov og med primært forretningssted på adressen An der Autobahn 730, 33333 Gütersloh, Tyskland, og med hjemsted i byen Harsewinkel, handelsregister: Amtsgericht Gütersloh HRB 2200. Vi er blevet udpeget af Bang & Olufsen som autoriseret distributør af produkterne. Denne side (og de dokumenter, der henvises til på siden) angiver de vilkår og betingelser, som gælder for vores levering af de Bang & Olufsen produkter, der fremgår af vores website på https://www.shop.bang-olufsen.com. Læs disse salgsbetingelser omhyggeligt, før du bestiller produkter i B&O shoppen. Når du bestiller et eller flere af vores produkter, accepterer du automatisk at være bundet af disse salgsbetingelser.
Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse salgsbetingelser til fremtidig brug.
Du skal være over 18 år for at bestille produkter i B&O shoppen.
Acceptér salgsbetingelserne nederst på siden, når du går til kassen. Hvis du ikke accepterer salgsbetingelserne, kan du ikke bestille produkter i B&O shoppen.
Hvis du har spørgsmål til disse salgsbetingelser (herunder tekniske spørgsmål) skal du klikke her: ecom-support-EMEA@beoplay.com.


1. DEFINITIONER

I denne aftale anvendes følgende definitioner:
• ”arvato”, ”vi” eller ”os” betegner arvato distribution GmbH, selskabets medarbejdere, underleverandører og/eller andre virksomheder, som udpeges af arvato til at levere tjenester i relation til B&O shoppen, som drives af arvato.
• ”Varer” betegner fysiske produkter, herunder (men ikke begrænset til) højttalere, hovedtelefoner og tilbehør, som sælges i B&O shoppen.
• ”Produkt” betegner ethvert Bang & Olufsen produkt, der kan købes i B&O shoppen, som drives af arvato.


2. TILGÆNGELIGHED

2.1. B&O shoppen er kun beregnet til at blive brugt af kunder, som er bosiddende i et af følgende lande:
• Østrig
• Belgien
• Danmark
• Estland
• Finland
• Frankrig
• Tyskland
• Grækenland
• Italien
• Irland
• Letland
• Luxembourg
• Holland
• Norge
• Polen
• Portugal 
• Slovenien
• Slovakiet
• Spanien
• Sverige
• Schweiz
• Storbritannien

Når du bestiller produkter i B&O shoppen, erklærer du, at:
2.1.1. Du er juridisk bemyndiget til at indgå bindende aftaler.
2.1.2. Du er mindst 18 år.
2.1.3. Du er bosiddende i et af ovenstående lande, og du bestiller produkterne fra et af disse lande.


3. BRUG AF B&O SHOPPEN

3.1. Gå til https://www.shop.bang-olufsen.com, og søg i shoppen. Bestil produkter ved at klikke på ikonet med indkøbsvognen for at lægge produktet i indkøbskurven. Klik på ikonet med indkøbsvognen øverst til højre på skærmen, når du er færdig med at handle. Klik på knappen ”Checkout”, og følg anvisningerne på skærmen for at gennemføre bestillingen.


4. SÅDAN INDGÅS AFTALEN MELLEM DIG OG OS

4.1. Aftalen mellem os (”aftalen”) indgås med arvato distribution GmbH (An der Autobahn 730, 33333 Gütersloh, Tyskland), en selvstændig forhandler af Bang & Olufsen produkter.
4.2. Når du har sendt din bestilling, modtager du en bekræftelse fra os på, at vi har modtaget din bestilling. Bemærk, at det ikke er udtryk for, at vi har accepteret din bestilling. Din bestilling udgør et tilbud om at købe et produkt fra os, og bestillingen indebærer en forpligtelse til at betale for produktet. Alle bestillinger skal accepteres af os, og vi bekræfter vores accept ved at (a) sende dig en bekræftelse på, at varerne er afsendt (ordrebekræftelse), eller ved at (b) sende dig det fysiske produkt. Salget er først afsluttet, når vi har sendt vores bekræftelse.
4.3. Aftalen vedrører udelukkende de produkter, som fremgår af ordrebekræftelsen. Vi er ikke forpligtede til at levere andre eventuelle produkter fra din oprindelige bestilling, før vi har bekræftet afsendelsen af disse produkter i en separat ordrebekræftelse.


5. TILGÆNGELIGHED OG PRODUKTLEVERING

5.1. Selvom vi gør vores bedste for at sikre, at de produkter, der er vist i B&O shoppen, er tilgængelige, kan vi ikke garantere, at alle produkterne er på lager, når du afgiver din bestilling. Hvis vi ikke er i stand til at behandle eller udføre din bestilling, kontakter vi dig:
5.1.1. for at tilbyde dig et tilsvarende produkt/tilsvarende produkter med hensyn til kvalitet og pris, som kan du vælge at acceptere eller afslå, eller
5.1.2. for at informere dig om, at vi ikke er i stand til levere din bestilling.
Hvis du afviser vores tilbud om et alternativt produkt, eller vi ikke er i stand til at levere din bestilling, har vi intet yderligere ansvar over for dig, medmindre vi allerede har modtaget betaling for produktet/produkterne. Vi er i givet fald forpligtede til at tilbagebetale dig det beløb, vi har modtaget fra dig for produktet/produkterne.
5.2. Din bestilling leveres uden ugrundet ophold på den leveringsdato, som fremgår af ordrebekræftelsen, eller inden for 30 dage efter datoen for ordrebekræftelsen, hvis der ikke er angivet en specifik leveringsdato. Hvis det ikke er muligt at levere produktet inden for den angivne leveringsfrist, refunderer vi på anmodning hele det betalte beløb til dig.
5.3. Produkter, som sælges i B&O shoppen, leveres til dig med pakkedistributør, hvis du har bestilt fysiske varer (f.eks. tilbehør, højttaler eller hovedtelefoner).


6. FORBRUGERENS RETTIGHEDER

6.1. Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 giver dig ret til at fortryde din aftale med os inden for 14 dage uden angivelse af en begrundelse.
Fortrydelsesfristen udløber som følger:
6.1.1. For varer udløber fristen 14 dage efter den dag, hvor du (eller en person udpeget af dig) modtager varerne.
6.1.2. Hvis aftalen omfatter flere varer med forskellige leveringsdatoer, udløber fristen 14 dage efter den dag, hvor du (eller en person udpeget af dig) modtager den sidste af varerne.
6.2. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du informere os om, at du har fortrudt aftalen, ved at udfylde returformularen eller ved at kontakte os via brev, fax eller e-mail. Vores kontaktoplysninger er: arvato distribution GmbH (An der Autobahn 730, 33332 Gütersloh, Tyskland), e-mail: ecom-support-EMEA@beoplay.com. Din fortrydelse anses for rettidig, hvis du afsender meddelelsen om, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristens udløb.
6.3. Hvis du gør brug af ovenstående fortrydelsesret, men allerede har modtaget varer i forbindelse med aftalen, skal du sende eller returnere varerne til os uden ugrundet ophold og allersenest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret. Du skal returnere varerne til os, inden der er gået 14 dage, for at overholde fristen.
6.4. Du er forpligtet til at tage rimelig hånd om varerne, mens de er i din besiddelse. Du hæfter kun for en eventuel værdiforringelse af varerne, som skyldes, at varerne ikke er blevet håndteret som påkrævet for den pågældende varetype for at beskytte varernes egenskaber og funktionsmåde.


7. RISIKO OG ADKOMST

Risikoen for varerne overgår til dig den dag, du (eller en person udpeget af dig) modtager varerne.


8. PRIS OG BETALING

8.1. Prisen på et produkt er den pris, som til enhver tid fremgår af B&O shoppen, medmindre der er tale om en åbenlys fejl.
8.2. Priserne er inklusive moms, men eksklusive leveringsomkostninger, som vil blive føjet til totalbeløbet.
8.3. Priserne kan ændres til enhver tid, men eventuelle prisændringer gælder ikke for bestillinger, hvor vi allerede har sendt en ordrebekræftelse.
8.4. B&O shoppen indeholder mange forskellige produkter, og der er derfor altid risiko for fejl i de priser, der er angivet i B&O shoppen, selvom vi gør vores bedste for at undgå sådanne fejl. Vi kontrollerer normalt priserne i forbindelse med afsendelsen af varerne, og hvis den korrekte pris på et produkt er lavere end den pris, vi har oplyst, fakturerer vi dig det laveste beløb, når vi sender varerne til dig. Hvis den korrekte pris på et produkt er højere end den pris, som fremgår af B&O shoppen, vil vi enten kontakte dig, før vi afsender produktet, eller afvise din bestilling og informere dig om afvisningen.
8.5. Vi er ikke forpligtede til at levere produktet til dig til den forkerte (lavere) pris, heller ikke selvom vi har sendt dig en ordrebekræftelse, hvis prisfejlen er oplagt og åbenlys, og det med rimelighed kan forventes, at du burde have opdaget fejlen.
8.6. Alle produkter skal betales, før bestillingen behandles. Vi er ikke forpligtede til at levere produkterne, før vi har modtaget din betaling.


9. VORES TILBAGEBETALINGSPOLITIK

9.1. Hvis du annullerer aftalen i henhold til fortrydelsesretten i afsnit 6 ovenfor, refunderer vi alle de betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder omkostninger til levering og returnering af varerne. Vi foretager tilbagebetalingen uden ugrundet ophold og senest (a) 14 dage efter, vi har modtaget returvarerne fra dig, eller (b) (hvis tidligere) 14 dage efter, du fremviser dokumentation for, at du har returneret varerne til os inden for fristen på de 14 dage efter din meddelelse til os om, at du ønsker at annullere aftalen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremsendt dokumentation for, at varerne er sendt retur, afhængigt af hvad der finder sted først.
9.2. Hvis du vil returnere et produkt til os af andre årsager (f.eks. hvis du har underrettet os om, at du ikke kan acceptere en ændring til disse salgsbetingelser eller en af vores øvrige politikker i overensstemmelse med punkt 21 (Ret til ændringer), eller fordi du hævder, at produktet er defekt), skal du informere os skriftligt herom ved at skrive til os på ecom-support-EMEA@beoplay.comDu er forpligtet til at returnere alle de berørte varer til os på den returadresse, vi oplyser til dig, og i henhold til vores anvisninger, og du skal selv afholde omkostningerne til returneringen. Vi undersøger det returnerede produkt eller din klage og informerer dig om en eventuel tilbagebetaling via e-mail inden for en rimelig frist. Vi behandler normalt din tilbagebetaling hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 30 dage efter, vi har sendt dig en e-mail med en bekræftelse på, at du har ret til tilbagebetaling for det defekte produkt. Ved tilbagebetaling, som skyldes en defekt vare, refunderes hele beløbet, inklusive forsendelsesomkostninger til fremsendelse og returnering af varen.
9.3. Vi foretager tilbagebetalingen via samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Du vil ikke blive pålagt nogen gebyrer i forbindelse med tilbagebetalingen.
9.4. Vi kan foretage et fradrag i tilbagebetalingen for en eventuel værdiforringelse af den leverede vare, hvis en sådan værdiforringelse skyldes unødvendig håndtering fra din side.
9.5. Vi tilbyder ikke momsrefusion for bestillinger, som afgives online på htts://www.bang-olufsen.com. Den pris, der er gældende, er den pris, der er anført ud for det pågældende produkt på websitet på bestillingsdatoen.


10. PERSONOPLYSNINGER

Personlige oplysninger, som videregives til arvato via dette website, bruges udelukkende i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik. Når du bruger B&O shoppen og/eller vores tjeneste, accepterer du, at dine personlige oplysninger behandles på denne måde, og du garanterer, at alle de data, du videregiver, er nøjagtige. Det anbefales at læse vores politik omhyggeligt.


11. VORES ANSVAR

11.1. Vi har en lovbestemt forpligtelse til at levere produkter, som overholder betingelserne i denne aftale. Vi garanterer i overensstemmelse med dine lovbestemte rettigheder, at ethvert produkt, som købes i B&O shoppen, er af tilfredsstillende kvalitet og med rimelighed opfylder alle de formål, som produkter af den pågældende type normalt leveres til. 
11.2. Produkternes specifikationer og systemkrav er beskrevet mere detaljeret i produktspecifikationerne, som findes i B&O shoppen eller direkte på Bang & Olufsens websites. Vi kan ikke fastslå, om din computer opfylder systemkravene, og vi påtager os derfor intet ansvar eller erstatningsansvar for dit computersystems funktionsmåde efter installationen af et produkt.
11.3. Vi kan kun holdes ansvarlige for tab, som både du og vi tydeligt kan se er en følge af vores misligholdelse af disse salgsbetingelser og skyldes vores forsømmelighed. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle kommercielle eller forretningsrelaterede tab (herunder uden begrænsning mistet goodwill og indtjening, mistede kontrakter og forventede besparelser, datatab eller spildte omkostninger) eller andre indirekte tab eller følgetab, som ikke med rimelighed kunne påregnes af hverken dig eller os på tidspunktet for indgåelsen af vores aftale eller for din brug af B&O shoppen.
11.4. Dette tilsidesætter eller begrænser dog ikke vores erstatningsansvar:
11.4.1. for død eller personskade som følge af vores forsømmelighed
11.4.2. i henhold til § 2 stk. 3 i forbrugeraftaleloven af 1987
11.4.3. for svig eller svigagtige oplysninger eller
11.4.4. for ethvert andet forhold, hvor det ville være ulovligt for os at tilsidesætte eller begrænse vores erstatningsansvar.
11.5. Intet i disse salgsbetingelser påvirker dine lovbestemte rettigheder. Hvis du er i tvivl om dine lovbestemte rettigheder, kan du f.eks. søge juridisk rådgivning via borgerservice i din kommune.


12. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Produkter, der tilbydes i B&O shoppen, som drives af arvato, tilhører Bang & Olufsen.


13. SKRIFTLIG KOMMUNIKATION

Ifølge gældende lov skal visse af de oplysninger eller anden kommunikation, vi sender til dig, være skriftlige. Når du bruger B&O shoppen, accepterer du, at kommunikation med os primært er elektronisk. Vi vil kontakte dig via e-mail eller holde dig informeret gennem opslag i B&O shoppen eller i kontoområdet. Du accepterer denne form for elektronisk kommunikation i relation til vores aftale, og du anerkender, at alle aftaler, meddelelser, oplysninger og anden kommunikation, som vi formidler til dig elektronisk, overholder et sådant lovkrav om skriftlig kommunikation. Denne betingelse påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.


14. MEDDELELSER OG KONTAKTOPLYSNINGER

Alle meddelelser, som du fremsender til os, skal sendes til arvato distribution GmbH på adressen An der Autobahn 730, 33333 Gütersloh, Tyskland, eller via e-mail til ecom-support-EMEA@beoplay.com. Vi kan fremsende meddelelser til dig enten via e-mail eller til den postadresse, du oplyser til os i forbindelse med din bestilling, eller som angivet under punkt 14 ovenfor (Skriftlig kommunikation). Meddelelser anses for modtaget og korrekt formidlet, når de slås op i B&O shoppen, 24 timer efter afsendelsen af en e-mail eller fem dage efter afsendelsesdatoen for et brev. Som dokumentation for fremsendelsen af meddelelser kræves det for breve, at brevet er sendt til den korrekte adresse, er frankeret korrekt og overgivet til postvæsenet, og for e-mails, at e-mailen er sendt til modtagerens angivne e-mailadresse.
Hvis du har brug for at kontakte os via e-mail, skal du skrive til os på: ecom-support-EMEA@beoplay.com.


15. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

15.1. Aftalen mellem os er bindende både for dig og os og for vores respektive efterfølgere og erhververe.
15.2. Vi har tilladelse til at overdrage, behæfte, indgå underaftaler eller på anden måde disponere over en aftale og vores tilhørende rettigheder og forpligtelser i hele aftalens løbetid.


16. FORCE MAJEURE

16.1. Vi påtager os intet ansvar eller erstatningsansvar for manglende opfyldelse eller forsinket opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til en aftale, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (”force majeure”).
16.2. Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, aflysning, forsømmelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol, herunder især (uden begrænsning):
16.2.1. strejker, lockout eller andre arbejdskonflikter
16.2.2. borgerlige uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller terrortrusler, krig (erklæret eller ej) eller krigstrusler eller -forberedelser
16.2.3. brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, jordskred, epidemi eller anden naturkatastrofe
16.2.4. manglende adgang til at benytte jernbaner, skibstransport, lufttransport, motortransport eller anden offentlig eller privat transport
16.2.5. manglende adgang til at benytte offentlige eller private telekommunikationsnetværk
16.2.6 love, dekreter, lovgivning, bekendtgørelser eller begrænsninger udstedt af en regering.
16.3. Vores opfyldelse af enhver aftalemæssig forpligtelse anses for suspenderet i den periode, hvor force majeure-forholdet gør sig gældende, og fristen for at opfylde vores forpligtelser forlænges tilsvarende. Vi vil yde rimelige bestræbelser på at bringe force majeure-forholdet til ophør eller finde en løsning, så vi kan opfylde vores aftalemæssige forpligtelser til trods for force majeure-forholdet.


17. AFKALD

17.1. Hvis vi på noget tidspunkt i en aftales løbetid undlader at insistere formelt på, at du opfylder dine forpligtelser i henhold til aftalen eller disse salgsbetingelser, eller hvis vi undlader at håndhæve vores rettigheder eller påberåbe os berettigede retsmidler, skal dette ikke udgøre et generelt afkald på sådanne rettigheder eller retsmidler, og det fritager dig ikke for at overholde dine forpligtelser.
17.2. Vores afkald på en forsømmelse udgør ikke et afkald på andre eventuelle efterfølgende forsømmelser.
17.3. Vores afkald på en hvilken som helst af disse salgsbetingelser er kun gældende, hvis det fremgår udtrykkeligt, at der er tale om et afkald, og du underrettes skriftligt herom i overensstemmelse med punkt 15 (Meddelelser) ovenfor.


18. VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED

Hvis en eller flere betingelser eller bestemmelser i disse salgsbetingelser eller en aftale erklæres for ugyldige, ulovlige eller umulige at håndhæve af en kompetent myndighed, adskilles sådanne betingelser eller bestemmelser fra de øvrige betingelser og bestemmelser, som bevarer deres fulde retskraft inden for rammerne af gældende lov.


19. AFTALENS FULDSTÆNDIGHED

19.1. Disse salgsbetingelser og ethvert dokument, der refereres specifikt til heri, udgør hele aftalen mellem os vedrørende aftalens genstand og tilsidesætter enhver forudgående aftale, forståelse eller ordning mellem os, uanset om denne er mundtlig eller skriftlig.
19.2. Begge parter anerkender, at ingen af os ved aftalens indgåelse har påberåbt sig fremstillinger, tilsagn eller løfter fra den anden parts side eller fremstillinger, tilsagn eller løfter af underforstået karakter i mundtlige eller skriftlige forhandlinger mellem os forud for aftalen, bortset fra det, som fremgår udtrykkeligt af disse salgsbetingelser.
19.3. Ingen af os kan påberåbe sig retsmidler i forhold til usande oplysninger fremsat af modparten hverken mundtligt eller skriftligt forud for datoen for en aftale (medmindre der er tale om svigagtigt usande oplysninger), og modpartens eneste retsmiddel er at påberåbe sig misligholdelse af aftalen i overensstemmelse med disse salgsbetingelser.


20. VORES RET TIL AT ÆNDRE DISSE SALGSBETINGELSER

20.1. Vi har ret til at revidere og ændre disse salgsbetingelser løbende.
20.2. Enhver aftale er underlagt de til enhver tid gældende politikker og salgsbetingelser på bestillingstidspunktet for produkterne, medmindre der er tale om ændringer, som er påkrævet ved lov eller af en statslig myndighed (og som i givet fald også gælder for tidligere bestillinger, du har afgivet), eller hvis vi informerer dig om ændringen til disse politikker eller salgsbetingelser, før vi sender dig en ordrebekræftelse (hvor vi i givet fald har ret til at antage, at du har accepteret ændringen til betalingsbetingelserne, medmindre du informerer os om det modsatte inden for syv hverdage efter din modtagelse af produkterne).


21. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftaler om køb af produkter, som bestilles via B&O shoppen på https://www.shop.bang-olufsen.com (og enhver tvist, kontrovers, retssag eller erstatningskrav uanset art som følge af eller på anden måde i relation til en aftale eller dens indgåelse), er underlagt tysk lov. Enhver tvist som følge af eller i relation til en aftale skal afgøres ved domstolene i Tyskland.


22. SPROG

Aftalens sprog er engelsk.

Sidst opdateret: December 2018.