PRIVACYBELEID VOOR DE Bang & Olufsen GROUP

  

In dit privacybeleid leggen we uit wat persoonsgegevens zijn, welke soorten persoonsgegevens we verzamelen, voor welke doeleinden deze gegevens worden verzameld, hoe ze worden verwerkt en wat uw rechten zijn in dit opzicht. U kunt er zeker van zijn dat we uw persoonsgegevens met zorg zullen behandelen.

Revisie: 1.02
Laatst gewijzigd: 4 december 2018  (bekijk gearchiveerde versies) 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw contactinformatie, uw bestelgegevens of uw productgegevens.

2. Algemene principes voor de verwerking van persoonsgegevens door de Bang & Olufsen Group

We houden ons aan onderstaande principes bij het verwerken van uw persoonsgegevens:

  1. we verzamelen alleen persoonsgegevens voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden;

  2. we verzamelen geen persoonsgegevens die verder gaan dan nodig om deze doelen te bereiken;

  3. we gebruiken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verzameld, behalve zoals in deze vermeld of met voorafgaande toestemming;

  4. we dragen persoonsgegevens niet over aan derden, behalve zoals in deze vermeld of met voorafgaande toestemming;

  5. we doen ons best om te zorgen dat informatie actueel is door u aan te moedigen uw persoonsgegevens regelmatig te controleren;

  6. we treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen accidentele of onwettige vernietiging, of accidenteel verlies of accidentele wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking; en

  7. behalve indien hierin vermeld, zullen we persoonsgegevens niet langer opslaan dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens werden verzameld of verder worden verwerkt, of zoals dit vereist wordt door de wet.

3. Persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken

Als u in contact treedt met de Bang & Olufsen Group1via verschillende kanalen, inclusief onze websites, apps, dealers en klantenservice, dan verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken kunnen als volgt worden onderverdeeld:

1) Uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, fysiek adres (indien verstrekt), telefoonnummer (indien verstrekt), IP-adres, in sommige gevallen geolocatie en taal.

2) Uw aankoopgegevens, zoals uw persoonlijke gegevens zoals hierboven aangegeven, bedrijfsnaam (indien verstrekt), uw leveringsinformatie, zoals een leveringsadres, indien afwijkend van het fysieke adres, uw bestelinformatie, zoals productnaam, hoeveelheid, voorraadnummer en serienummer van het product, datum van aankoop en dealerinformatie, uw betalingsgegevens, zoals creditcard of soortgelijke betalingsinformatie en verwijzing door een vriend (indien van toepassing).

3) Uw gebruikersinformatie, zoals uw persoonlijke gegevens zoals hierboven aangegeven, informatie over uw (gekoppelde) B&O-product(en), inclusief serienummers, voorraadnummers, soort product- en appgebruik, datum en frequentie, logingegevens, gecodeerde gegevens voor diensten van derden die in onze app(s) worden aangeboden, zoals Deezer and TuneIn, informatie over andere gebruikers van B&O-app(s) binnen uw huishouden (indien van toepassing), informatie die u vrijwillig toewijst in verband met uw B&O-apparaten, bijvoorbeeld bij het personaliseren van uw B&O-product(en), activiteitenlogboek over productgebruik (tenzij u deze functie hebt uitgeschakeld) en logingegevens voor social media (niet de informatie die in uw social media-profielen staat) zoals die eventueel gebruikt worden voor het inloggen op B&O-app(s).

4) Aanvragen voor klantenservice en technische ondersteuning, met uw persoonlijke gegevens zoals hierboven aangegeven, serienummer van het product, garantie-informatie, plaats van aankoop en andere relevante informatie waar de Bang & Olufsen Group naar kan vragen om uw verzoek in behandeling te nemen.

5) Informatie die u verstrekt bij het invullen van vragenlijsten, enquêtes en feedbackformulieren, zoals uw persoonlijke gegevens zoals hierboven aangegeven, uw B&O-productgarantie-ID, plaats van aankoop, uw feedback over uw gebruik van (een) B&O-product(en) en evaluatie hiervan, informatie over uw locatie. 

6) Uw gedragsinformatie, verzameld via het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, tags en andere identifiers om uw voorkeuren te onthouden, om te begrijpen hoe onze websites en de app(s) worden gebruikt en voor het personaliseren van ons marketingaanbod.

4. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We verzamelen en verwerken alleen gegevens als ten minste één van onderstaande doelen van toepassing is:

1) Wij voorzien u van gepersonaliseerde informatie over nieuws, evenementen, wedstrijden en soortgelijke marketinginhoud met betrekking tot de Bang & Olufsen Group, haar producten en producten die zijn gemaakt in samenwerking met derden. Wij verwerken alleen uw gegevens als u daar toestemming voor hebt gegeven.

2) Wij behandelen uw inkooporders, voltooien aankooptransacties, zorgen voor levering van het (de) gekochte product(en) en behandelen eventuele retouren. Onze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract waarin u een van de partijen bent.

3) Wij voorzien u van relevante software-updates voor uw producten en maken uw toekomstige aankopen gemakkelijker door uw verzendgegevens te onthouden. Onze verwerking is noodzakelijk voor het legitieme belang van de Bang & Olufsen Group en wordt niet beschouwd als schadelijk voor u.

4) Wij bieden u klantenservice, behandelen uw verzoeken of klachten en voorzien u van productgarantieondersteuning. Onze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract waarin u een van de partijen bent.

5) We zorgen voor een betere klantervaring door u te voorzien van persoonlijke voordelen, zoals kortingen of persoonlijke aanbiedingen op basis van eerdere aankopen en mogelijke verwijzing door een vriend. Wij verwerken alleen uw gegevens als u daar toestemming voor hebt gegeven.

6) Wij voorzien u van een aangepaste app-gebruikerservaring, door bijvoorbeeld de installatie van uw huidige en toekomstige B&O-product(en) op meerdere apparaten gemakkelijker te maken, door u uw (gecombineerde) B&O-producten te laten beheren en een voorkeursgeluidsprofiel te laten kiezen, door u aangepaste content op onze app(s) en gemakkelijker toegang tot productadvies en garantievoorwaarden te bieden en door meerdere B&O-appgebruikers binnen hetzelfde huishouden te ondersteunen bij het gebruik van B&O-producten. Wij verwerken alleen uw gegevens als u daar toestemming voor hebt gegeven.

7) Wij voeren analyses en statistieken uit op gebruikstype, datum en frequentie van B&O-producten om te ontdekken hoe onze producten worden gebruikt, de kwaliteit van onze producten te verbeteren en nieuwe producten te ontwikkelen. Onze verwerking is noodzakelijk voor het legitieme belang van de Bang & Olufsen Group en wordt niet beschouwd als schadelijk voor u.

8) Wij verzamelen uw feedback met betrekking tot uw gebruik van B&O-producten en -diensten door u uit te nodigen om enquêtes, vragenlijsten of feedbackformulieren in te vullen. Wij verwerken alleen uw gegevens als u daar toestemming voor hebt gegeven.

Daarom worden sommige van uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt zodat wij onze contractuele verplichtingen tegenover u kunnen nakomen, bijvoorbeeld wanneer u onze producten aanschaft, contact opneemt met onze klantenservice of een verzoek doet op garantie. Indien u ervoor kiest om ons de gevraagde en benodigde persoonsgegevens in dit verband niet te verstrekken, kunnen wij mogelijk niet volledig voldoen aan uw verzoek.

5. Waar we uw persoonsgegevens opslaan en verwerken

In beginsel worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Uw persoonsgegevens kunnen echter worden overgebracht buiten de EER tussen de entiteiten in de Bang & Olufsen Group, tussen Bang & Olufsen Group en haar erkende dealers en bepaalde soorten derden, zoals gespecificeerd in hoofdstuk 6 binnen de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn. 

In geval van overdracht van uw persoonsgegevens aan derde landen, zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wordt de geldige wet- en regelgeving inzake dergelijke overdrachten nageleefd en relevante juridische en veiligheidswaarborgen zijn gegarandeerd voor een dergelijke overdracht.

6. Onze openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan derden

In beginsel verzamelen en verwerken we gegevens om de producten, diensten of aanbiedingen van de Bang & Olufsen Group te faciliteren of te verbeteren. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet en delen de genoemde gegevens niet met derden, behalve voor zover aangegeven in dit privacybeleid. 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden onthullen voor zover dit vereist is door de wet, een gerechtelijk bevel of een besluit van een bevoegde overheidsinstantie en met het oog op wetshandhaving. Bovendien kunnen we uw persoonsgegevens delen met onderstaande externe partijen: 

1) Onze groepsmaatschappijen en bevoegde B&O-dealers voor het leveren van producten en diensten aan u, om te zorgen voor een consistent niveau van dienstverlening voor al onze producten en diensten, en om onze producten, diensten en uw klantervaring te verbeteren. 

2) Externe verkopers die diensten voor ons uitvoeren, zoals facturering, verkoop, marketing, IT-ondersteuning, reclame, analyse, onderzoek, klantenservice, productserviceondersteuning, verzend- en inkooporderverwerking, opslag van gegevens, validatie, veiligheid, preventie van fraude, betalingsverwerking en juridische diensten. Dergelijke externe verkopers hebben toegang tot uw gegevens om deze diensten uit te voeren maar mogen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. 

3) Muziekstreamservice Wanneer u verbinding maakt met een externe streamingdienst via B&O-producten, kunnen wij informatie over u delen die nodig is om de levering van de content van derden mogelijk te maken.

4) Derden om de wettelijke rechten van de Bang & Olufsen Group vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

5) Derden in het geval van een fusie, verkoop, joint venture, opdracht, overdracht of andere vervreemding van alle of een gedeelte van de activa of aandelen van de Bang & Olufsen Group (inclusief, zonder beperking, in verband met een faillissement of soortgelijke procedure).

6) Andere derden, afhankelijk van uw toestemming.

Als wij uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde, nemen we alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat deze derden voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot geheimhouding en privacy inzake de bescherming van uw persoonsgegevens. De openbaarmaking geschiedt in overeenstemming met de wettelijke vereisten, met inbegrip van het aangaan van overeenkomsten voor de verwerking van gegevens met de betrokken derden, om te zorgen dat persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze instructies, de toepasselijke wet- en regelgeving en voor het door ons opgegeven doel worden verwerkt en om te zorgen voor afdoende veiligheidsmaatregelen.

7. Hoe we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren informatie over u niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de informatie was verzameld. De lengte van de periode waarin we de informatie bewaren, hangt af van de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld en gebruiken.

Persoonsgegevens in verband met uw aankoop en productgarantie-informatie worden bewaard en verwerkt gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de aankoopdatum, tenzij u een verlengde garantieperiode hebt verkregen of dergelijke gegevens rechtmatig voor andere doeleinden worden verwerkt, zoals het u bieden van persoonlijke voordelen of gepersonaliseerde direct marketing nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven of voor het nastreven van onze juridische claims, wanneer het bewaren van dergelijke informatie noodzakelijk wordt geacht.

Persoonsgegevens met betrekking tot onze direct marketing aan u worden bewaard en verwerkt gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de datum waarop u voor het laatst onze marketingcommunicatie hebt geopend of anderszins interesse hebt getoond in dergelijke communicatie.

Persoonsgegevens met betrekking tot uw gebruik van onze apps en productsoftware-update(s) worden bewaard en verwerkt voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum waarop u voor het laatst een app van de Bang & Olufsen Group hebt gebruikt.

Persoonsgegevens in verband met uw gebruik van B&O-producten worden bewaard en verwerkt gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf het eerste gebruik van het product in kwestie, tenzij dergelijke gegevens rechtmatig worden verwerkt voor andere doeleinden, zoals het u bieden van persoonlijke voordelen of gepersonaliseerde direct marketing nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven of voor het nastreven van onze juridische claims, wanneer het bewaren van dergelijke informatie noodzakelijk wordt geacht.

Persoonsgegevens met betrekking tot het door ons aan u bieden van persoonlijke voordelen worden bewaard en verwerkt voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van uw laatste aankoop van een B&O-product. Persoonsgegevens met betrekking tot uw feedback op onze producten en diensten worden bewaard en verwerkt voor een periode van twee (2) jaar vanaf de voltooiingsdatum van de enquête, de vragenlijst of het feedbackformulier in kwestie. 

Relevante persoonsgegevens worden verwijderd na het verstrijken van de bovengenoemde termijnen, tenzij dergelijke gegevens rechtmatig kunnen worden bewaard en verwerkt voor andere verwerkingsdoeleinden, waarvoor we een wettelijke grondslag hebben. 

8. Cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, tags en andere identifiers om uw voorkeuren te onthouden, om te begrijpen hoe onze websites en de apps worden gebruikt en voor het personaliseren van ons marketingaanbod.

Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst als u een website bezoekt en waarmee we: (1) uw computer herkennen; (2) uw voorkeuren en instellingen opslaan; (3) begrijpen welke webpagina's van de Bang & Olufsen Group u hebt bezocht; (4) uw gebruikerservaring verbeteren door het leveren en meten van de effectiviteit van content en advertenties die zijn toegesneden op uw interesses; (5) zoekopdrachten en analyses uitvoeren; en (6) helpen met beveiligings- en beheersfuncties. Sommige cookies worden geplaatst in uw browsercache, terwijl cookies die verband houden met Flash technologieën bij uw Adobe Flash Player-bestanden worden opgeslagen.

Pixels zijn kleine elektronische tags met een unieke identifier die worden verborgen in websites, online advertenties en/of e-mails en ontworpen zijn om: (1) gebruiksgegevens te verzamelen zoals advertentieweergaven of klikken en het percentage geopende e-mails; (2) de populariteit van de reclames te meten; en (3) toegang te krijgen tot gebruikerscookies.

Doordat we aanvullende technologieën gaan gebruiken, kunnen wij ook informatie verzamelen via andere methodes.

U kunt uw instellingen wijzigen om een melding te krijgen als er een cookie wordt geïnstalleerd of bijgewerkt, of u kunt cookies helemaal blokkeren. Raadpleeg het hoofdstuk "Help" van uw browser voor meer informatie. U kunt ook het gebruik van Flash-technologieën, waaronder flash cookies en lokale opslagobjecten, beheren met de Flash beheerprogramma's die op de website van Adobe staan. Houd er rekening mee dat door het blokkeren, uitschakelen of beheren van sommige of alle cookies, u mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde functies of aanbiedingen op onze websites of apps. Om bijvoorbeeld een aankoop te voltooien op onze websites, moet u cookies accepteren die door onze sites worden verstuurd. Kijk voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken op ons Cookiesbeleid.

9. Verantwoordelijke voor de verwerking

Bang & Olufsen a/s, Bang og Olufsen Allé 1, DK-7600 Struer, Denemarken is de gegevenscontroller en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

UW RECHTEN

10. Toegang tot uw persoonsgegevens en overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de persoonsgegevens over u die u hebt verstrekt aan de Bang & Olufsen Group in te zien en te ontvangen, in een gestructureerd, vaak gebruikt en machine-leesbaar formaat en u hebt het recht om die gegevens aan een derde te sturen als u dat wilt. Uw persoonsgegevens die door de Bang & Olufsen Group zijn verwerkt kunt u inzien op https://cloud.bang-olufsen.com.

11. Bijwerken en/of wissen van uw persoonsgegevens

Wij moedigen u aan om de persoonsgegevens die u hebt verstrekt aan de Bang & Olufsen Group te wijzigen als er een verandering in uw persoonsgegevens plaatsvindt. Dit kunt u doen op https://cloud.bang-olufsen.com door in te loggen en de relevante velden te wijzigen.

Om te zorgen dat uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt up-to-date zijn, verzoeken wij u om uw persoonsgegevens te controleren en, indien van toepassing, ten minste eenmaal per jaar bij te werken.

U kunt uw persoonsgegevens verwijderen van de servers van de Bang & Olufsen Group op https://cloud.bang-olufsen.com, tenzij de Bang & Olufsen Group gerechtigd of verplicht is door de toepasselijke wet- en regelgeving om deze informatie te behouden en te verwerken, ongeacht het door u intrekken van uw toestemming.

Na het wissen zullen uw persoonsgegevens onverwijld worden verwijderd van servers van de Bang & Olufsen Group, maar het kan wel twee (2) maanden duren totdat alle informatie die kan zijn opgeslagen in onze back-up is verwijderd.

U kunt ook contact opnemen met de Bang & Olufsen Group om over u opgeslagen persoonsgegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen. Kijk voor relevante contactgegevens in hoofdstuk 19 hieronder. Houd er rekening mee dat we eerst uw identiteit moeten verifiëren voordat u toegang krijgt tot uw account en wijzigingen kunt aanbrengen.

12. Het recht om uw toestemming in te trekken

Een aantal van de verwerkingsactiviteiten van de Bang & Olufsen Group kan gebaseerd zijn op uw toestemming. In zo‘n geval hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die voor de intrekking is uitgevoerd.

Als u uw instemming intrekt, zullen de Bang & Olufsen Group en derden die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens ophouden met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, tenzij en voor zover de verdere verwerking of opslag is toegelaten of vereist volgens de geldende wet over de bescherming van persoonsgegevens of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Houd er rekening mee dat de Bang & Olufsen Group als gevolg van de intrekking van uw toestemming mogelijk niet zal kunnen voldoen aan uw verzoeken of onze diensten aan u kan verlenen.

13. Recht op de beperking van de verwerking en het recht op bezwaar

U hebt het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, als de persoonsgegevens niet juist zijn, als de verwerking onwettig is, maar u uw persoonsgegevens niet wilt laten wissen, als de Bang & Olufsen Group uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor verwerkingsdoeleinden, maar u deze gegevens wilt laten opslaan voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en controle, terwijl nog niet is vastgesteld of de Bang & Olufsen Group nog rechtmatig belang heeft bij de persoonsgegevens in kwestie. Zie hoofdstuk 19 voor relevante contactgegevens.

U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die zijn verzameld en verwerkt voor doeleinden van het gerechtvaardigde belang van de Bang & Olufsen Group, bijvoorbeeld, wanneer we u voorzien van relevante software-updates voor uw producten, uw toekomstige aankopen gemakkelijker maken door het onthouden van uw verzendgegevens, of wanneer we analyses en statistieken uitvoeren over de aard, de datum en de frequentie van uw gebruik van B&O-producten. Zie hoofdstuk 19 voor relevante contactgegevens.

Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. U kunt dit doen door u uit te schrijven voor onze marketinginformatie door op de uitschrijflink te klikken onderaan het marketingbericht van de Bang & Olufsen Group of door naar uw profiel te gaan op  https://cloud.bang-olufsen.com.

14. Het recht om te klagen

Als u een klacht heeft over een inbreuk op uw privacy, kunt u contact opnemen met de Bang & Olufsen Group door uw klacht te sturen naar Bang & Olufsen a/s, Bang og Olufsen Allé 1, DK-7600 Struer, Denmark, t.a.v. Legal of door een e-mail te sturen naar gdpr@bang-olufsen.dk

Wij zullen de ontvangst van uw klacht binnen vijf (5) werkdagen bevestigen. Wij zullen ons best doen om de klacht zo snel mogelijk te verhelpen, en binnen één (1) maand na de datum van de klacht. Als we u niet binnen één (1) maand een antwoord kunnen geven, zullen we dit laten weten en u op de hoogte stellen van de reden(en) voor de vertraging. 

Als u niet tevreden bent over het resultaat of de afhandeling van uw klacht door de Bang & Olufsen Group, kunt u uw klacht richten aan de Danish Data Protection Authority, Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Kopenhagen, Denemarken of door een e-mail te sturen aan dt@datatilsynet.dk.

DIVERSEN

15. Websites, plug-ins en diensten van derden

Websites, apps en producten van de Bang & Olufsen Group kunnen links bevatten naar websites van derden, plug-ins, bijvoorbeeld plug-ins om bij social media in te loggen, of diensten, bijvoorbeeld de door Amazon of Google geboden voice control-functionaliteit. Houd er met betrekking tot uw gebruik van voice-enabled B&O-producten rekening mee dat de Bang & Olufsen Group niet zelf geluidsopnamen verzamelt of verwerkt, maar alleen diensten van derden beschikbaar stelt.

Als u ervoor kiest om deze websites, plug-ins of diensten te gebruiken, kan uw informatie aan deze externe partijen worden doorgegeven. De Bang & Olufsen Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de praktijken van deze websites, plug-ins of diensten. De verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze derden en niet aan dit privacybeleid. Wij verzoeken u met klem om het privacy- en beveiligingsbeleid van de relevante derden te lezen.

16. Gegevensbeveiliging

Bang & Olufsen Group streeft ernaar uw persoonsgegevens te beveiligen. We gebruiken noodzakelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om uw persoonsgegevens onder controle van de Bang & Olufsen Group te beschermen, zoals toegangscontrole, overdracht, invoer en beschikbaarheid en de scheiding van gegevens.

Toegang tot een aantal online diensten bij de Bang & Olufsen Group wordt beschermd door toegangsbeperkingen op basis van gebruikersnaam en wachtwoord. Het is belangrijk dat u altijd een wachtwoord kiest dat moeilijk te raden is door anderen. Zorg dat u uw wachtwoord geheim houdt.

Uw persoonlijke gegevens en uw creditcardgegevens, als u deze hebt verstrekt aan de Bang & Olufsen Group, blijven gecodeerd in de beveiligde webservers van de Bang & Olufsen Group. Creditcardinformatie wordt geleid naar één of meer goedgekeurde en gecertificeerde dienstverlener(s) en zal niet langer worden opgeslagen dan nodig is voor het verwerken van de gegevens. Alle externe overdrachten van persoonsgegevens door Bang & Olufsen worden beschermd door middel van encryptie.

Alle opslag en verwerking van gegevens op computerfaciliteiten van de Bang & Olufsen Group en faciliteiten van partners zijn onderworpen aan schriftelijke contracten.

Als u een reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met de Bang & Olufsen Group niet meer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van een account dat u hebt bij de Bang & Olufsen Group is aangetast), meld ons dan onmiddellijk het probleem door contact met ons op te nemen. Zie hoofdstuk 19 voor relevante contactgegevens.

17. Gebruik door kinderen

Bang & Olufsen Group richt zich niet op kinderen en is niet bedoeld om kinderen aan te trekken. Daarom zijn onze online services, met inbegrip van persoonlijke accounts op websites en apps die aangeboden worden door de Bang & Olufsen Group die persoonlijke gegevens verzamelt niet gericht op en mogen niet worden gebruikt door personen jonger dan zestien (16 jaar). We verzoeken dergelijke personen geen persoonsgegevens aan de Bang & Olufsen Group te verstrekken. Minderjarigen moeten uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of wettelijke voogden hebben voordat ze toegang krijgen tot de services of persoonsgegevens verstrekken. Als een ouder of voogd ons erop attent maakt of we op een andere wijze ontdekken dat een kind jonger dan zestien zijn of haar persoonsgegevens heeft verstrekt aan de Bang & Olufsen Group, zullen wij de account van het kind, indien van toepassing, opheffen en de persoonsgegevens die we hebben van het kind wissen.

18. Wijzigingen in ons privacybeleid.

Indien nodig kan de Bang & Olufsen Group dit privacybeleid wijzigen of bijwerken als gevolg van wijzigingen in de producten en diensten van Bang & Olufsen, veranderingen in de toepasselijke wetgeving, regelgeving of praktijken en op basis van de feedback van klanten. Lees het privacybeleid daarom regelmatig nog eens door. De datum van de laatste update staat altijd bovenaan het document.

Als er ingrijpende wijzigingen in dit privacybeleid zijn, zullen we u hiervan op de hoogte brengen door het plaatsen van een bericht of door u een bericht te sturen.

19. Contactgegevens

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door de Bang & Olufsen Group, neem dan contact met ons op:

Bang & Olufsen a/s
Bang og Olufsen Allé 1 , 
DK-7600 Struer
Denemarken
t.a.v. Legalof door een e-mail te sturen naar gdpr@bang-olufsen.dk


1Bang & Olufsen Group (ook genoemd "B&O", "wij", "ons", "onze") bestaat uit Bang & Olufsen a/s, Bang og Olufsen Allé 1, DK-7600 Struer, Denemarken, en haar dochterondernemingen, waaronder B&O Play a/s, Bang og Olufsen Allé 1, 7600 Struer, Denemarken. Zie voor aanvullende informatie het geconsolideerde jaarverslag van de Group.