We use cookies on this site to ensure the best service possible

Privacy-beleid

Bang & Olufsen stelt uw interesse in onze producten en uw bezoek aan onze website bijzonder op prijs.

Bang & Olufsen wil dat u zoveel mogelijk zelf de baas blijft over uw persoonsgegevens en we hechten er veel waarde aan dat u zich op uw gemak voelt tijdens uw bezoek aan onze website. Maar het geval kan zich voordoen dat wij gegevens van u nodig hebben. Door u verstrekte persoonsgegevens, waaronder uw e-mailadres worden door ons voor de volgende doeleinden gebruikt:

Als u ons persoonsgegevens verstrekt, om informatie van ons of van onze erkende dealers te ontvangen - bijvoorbeeld bij de aanvraag van een catalogus of u wenst algemene informatie over Bang & Olufsen - dan verzamelen wij de verstrekte informatie en slaan deze op in onze database voor marketingdoeleinden. Dankzij deze gegevens kunnen wij gevolg geven aan uw verzoek om informatie. Als u informatie leest of downloadt, wordt u tijdens het surfen gevolgd. Zo weten we welke pagina‘s van onze website u hebt bezocht. Vervolgens kunnen we, op basis van deze informatie, bepalen in welke informatie u geïnteresseerd bent u deze bij een volgend bezoek aanbieden. De opgeslagen informatie dient ook om het gebruik van de website te verbeteren. Zo kunnen gebruikers op hun favoriete sites bijvoorbeeld sneller inloggen en kunnen wij een duidelijk onderscheid maken tussen de verschillende gebruikers en hun persoonlijke gegevens.

De verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens worden niet verkocht noch overgedragen aan derden waaraan wij niet contractueel verbonden zijn.

Op de website kunnen links naar niet-Bang & Olufsen websites staan. Bang & Olufsen is niet verantwoordelijk voor het door desbetreffende websites gehanteerde privacy-beleid.

WAT ZIJN COOKIES? HOE WORDEN COOKIES GEBRUIKT OP WWW.BANG-OLUFSEN.COM?

Een cookie is een klein databestand dat door bedrijven op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen tijdens uw bezoek aan hun website. Een cookie kan informatie bevatten (zoals een unieke gebruikers-ID) die gebruikt wordt om u te volgen tijdens uw internetbezoek.

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website te verbeteren. Tijdens uw bezoek, kunnen wij dankzij uw cookie de gegevens van een showroom bij u in de omgeving op de webpagina weergeven. Als u informatie aan ons hebt verstrekt, kunnen wij dankzij uw cookie nagaan wanneer u opnieuw onze website bezoekt en u toegang tot relevante informatie bieden.
Als u geen informatie aan ons hebt verstrekt, noch een product of item bij ons hebt besteld, monitoren en slaan wij mogelijk informatie op over uw gebruik van onze website. Wij doen dit echter zonder uw identiteit te kunnen vaststellen. Deze informatie helpt ons hoe dan ook om u beter van dienst omdat we op basis daarvan onze website, onze producten, diensten, prijsvragen en aanbiedingen kunnen optimaliseren.

Om de vormgeving van onze website te verbeteren, gebruiken we eveneens een statistisch systeem dat de navigatie-footprint op onze website vastlegt.

U kunt cookies weigeren door ze in uw browser uit te schakelen. In het menu 'Help' van uw browser kunt u meer informatie vinden over het uitschakelen van cookies. Echter, als u cookies uitschakelt, kunnen we de showroom van uw voorkeur niet tonen. We zullen u evenmin kunnen herkennen als een bij ons aangemelde gebruiker, om u toegang te geven tot uw accountinformatie.

Op onze website maken we gebruik van Google Analytics, dat betekent dat Bang & Olufsen gebruik maakt van Remarketing via Google Analytics voor het plaatsen van online advertenties. De geïmplementeerde features zijn gebaseerd op Display Advertising (bijv. Remarketing of Google Display Network Impression Reporting) en u kunt Google Analytics voor Display Advertising en aangepaste advertenties via het Google Display Network op ieder willekeurig moment uitschakelen via Google Ads Settings. Kijk voor meer informatie hierover opGoogle Analytics opt-out browser add-on. Als onderdeel van de service, tonen derden, inclusief Google, advertenties van Bang & Olufsen op de verschillende sites op het internet. Bang & Olufsen en derden, inclusief Google, maken gebruik van eigen cookies (zoals Google Analytics cookies) en cookies van derden (zoals DoubleClick cookies) om uw volgende bezoek aan de Bang & Olufsen-website te optimaliseren, u relevante advertenties te tonen en u te informeren op basis van voorgaande bezoeken aan de website.

HANDELSMERKEN

Tenzij anders vermeld, vallen alle op de website vermelde handelsmerken, handelsnamen en/of logo‘s onder het handelsmerkenrecht van Bang & Olufsen a/s (en diens filialen), inclusief - maar niet beperkt tot - alle bedrijfsmerken van Bang & Olufsen (bijv. Bang & Olufsen en B&O) en diens productnamen.

GEEN GARANTIES OF VERTEGENWOORDIGING

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT GELEVERD “AS-IS“, ZONDER ENIGERLEI GARANTIES. Bang & Olufsen EN DIENS LEVERANCIERS ZIJN KRACHTENS DE WET GEVRIJWAARD VAN HET VERSTREKKEN VAN GARANTIES, INCLUSIEF GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID, GARANTIES OP NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN, EVENALS VAN GARANTIES OP GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Bang & Olufsen EN DIENS LEVERANCIERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK TE STELLEN VOOR DE JUISTHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF ACTUALITEIT VAN HET MATERIAAL, DE DIENSTEN, SOFTWARE, TEKST, AFBEELDINGEN EN LINKS. Bang & Olufsen IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK TE STELLEN VOOR SCHADE GELEDEN DOOR PARTIJEN, HETZIJ DIRECTE, INDIRECTE, SPECIFIEKE OF GEVOLGSCHADE, VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, INCLUSIEF, MAAR ZONDER BEPERKING, SCHADE GELEDEN T.G.V. WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN ZAKELIJKE ACTIVITEITEN, VERLIES VAN PROGRAMMA‘S OF DATA OP UW GEGEVENSVERWERKINGSSYSTEEM O.I.D., OOK INGEVAL WE NADRUKKELIJK OP DE MOGELIJKHEID OP HET OPTREDEN VAN VOORNOEMDE SCHADE WERDEN GEWEZEN.

Bang & Olufsen biedt geen enkele garantie voor weergaven van welke aard dan ook aangaande andere websites waartoe u via deze website toegang krijgt. Dergelijke links worden enkel gemakshalve weergegeven en zijn in geen geval een bewijs dat Bang & Olufsen de inhoud of het gebruik van de desbetreffende website accepteert noch daarvoor verantwoordelijk is. Daarnaast dient u zelf voorzorgsmaatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat alles waar u op klikt of selecteert vrij is van items, zoals virussen, worms of Trojaanse paarden en andere vormen destructieve items.

De informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. De informatie op deze website kan op ieder willekeurig moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Op de website van Bang & Olufsen kunnen verwijzingen staan naar producten, services etc. van Bang & Olufsen die niet elders werden aangekondigd of in uw land niet verkrijgbaar, of niet voor gebruik in uw land geschikt zijn. De nauwkeurigheid van deze informatie kan niet worden gegarandeerd, des te meer omdat voornoemde informatie onderhevig is aan verandering, specifieke eisen en/of beschikbaarheid. Dit betekent dat dergelijke verwijzingen niet kunnen worden opgevat als een intentie van Bang & Olufsen om dergelijke producten, services etc. in uw land te introduceren. Neem voor gedetailleerde informatie over producten, services etc. die in uw land beschikbaar zijn of worden, contact op met een Bang & Olufsen-showroom bij u in de omgeving.

COMMUNICEREN MET DEZE WEBSITE

Als u ervoor kiest om via deze website uw naam, adres en e-mailadres (hierna te noemen: “persoonsgegevens“) aan Bang & Olufsen te verstrekken, met de bedoeling informatie van Bang & Olufsen te ontvangen, zullen wij uw persoonsgegevens in een database opslaan en, indien nodig, voornoemde persoonsgegevens doorsturen naar onze filialen en distributeurs. Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens via deze website, verklaart u zich akkoord met het gebruik van de persoonsgegevens zoals hiervoor beschreven.

Het is niet toegestaan om materiaal van commerciële, illegale, bedreigende, lasterlijke, smadelijke, pornografische of blasfemische aard te posten of te verzenden, noch ander materiaal dat aanleiding geeft tot een criminele daad, burgerlijke ongehoorzaamheid of enig andere schending van de wet. Bang & Olufsen verklaart diens volledig samenwerking te zullen verlenen aan officiële instanties voor de ordehandhaving, gehoor te geven aan een gerechtelijk bevel of verzoek aan Bang & Olufsen om de identiteit te onthullen, of ondersteuning te bieden bij het identificeren of lokaliseren van ieder individu dat voornoemde informatie of materiaal publiceert

Alle informatie of materiaal die niet van persoonlijke aard is en die u naar de website stuurt via e-mail of op andere wijze, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties o.i.d. zal worden aangemerkt als niet-vertrouwelijk en waaraan geen eigendomsrechten kunnen worden ontleend. Bang & Olufsen kan niet voorkomen dat er zogeheten "oogsten" van informatie van deze website plaatsvindt. Het kan dan ook gebeuren dat Bang & Olufsen of niet aan ons verbonden derden, tijdens uw bezoek of daarbuiten, contact met u opnemen. Alles wat u verstuurt kan door of namens Bang & Olufsen worden bewerkt en zal al dan niet en volledig naar goeddunken van Bang & Olufsen, op deze website worden gepubliceerd.

Hoewel Bang & Olufsen van tijd tot tijd discussies, chats, postings, verzonden gegevens, prikborden etc. op de website zal monitoren en/of herzien, is Bang & Olufsen niet verplicht dit te doen en is dan ook niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van de op die plaatsen geposte content, noch voor mogelijke fouten, laster, smaad, onvolledigheid, onwaarheid, obsceniteit, pornografie, blasfemie, gevaar of onnauwkeurigheid in voornoemde informatie op voornoemde locaties op deze website. Bang & Olufsen is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor activiteiten of communicatie op en buiten deze website van uw kant noch van een niet aan ons gelieerde derde partij.

Bang & Olufsen wenst geen vertrouwelijke of auteursrechtelijk beschermde informatie van u via onze website te ontvangen. We wijzen erop dat alle informatie, ongevraagde suggesties, ideeën en andere verzonden gegevens zullen worden aangemerkt als niet-vertrouwelijk en niet-auteursrechtelijk beschermd. Door het versturen van informatie of materiaal van welke aard dan ook, verleent u onherroepelijk toestemming aan Bang & Olufsen om dit materiaal en deze informatie gratis, onbeperkt te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, tonen, wijzigen, versturen, te distribueren en voornoemde rechten in sublicentie aan derden te verlenen. Daarnaast verklaart u zich akkoord dat het Bang & Olufsen vrij staat om ideeën, concepten, kennis of technieken die u ons om welke reden dan ook hebt toegestuurd, te gebruiken.

PRIJSBELEID

Weergegeven prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bang & Olufsen is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten.
We adviseren u, om voor meer informatie contact met een van onze erkende dealers op te nemen. Ze zullen u graag meer informatie over onze prijzen geven.

Dichtstbijzijnde Bang & Olufsen-showroom vinden

COPYRIGHT

U dient er rekening mee te houden dat op alle content op deze website het auteursrecht © 2015 Bang & Olufsen a/s (of diens filialen indien vermeld), Deense onderneming CVR-nr. 4125 7911, Struer, Denemarken (hierna te noemen: "Bang & Olufsen") van kracht is. Alle rechten voorbehouden.

Tenzij anders uitdrukkelijk vermeld en hiervoor schriftelijk toestemming werd verkregen van Bang & Olufsen, is het niet toegestaan om de informatie op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en geluid, te reproduceren, kopiëren, gebruiken op andere websites, te verspreiden of te distribueren of op te slaan. Het is ten strengste verboden om wijzigingen aan de content van de website aan te brengen.

Delen van de website kunnen beelden bevatten die onder het auteursrecht van de leverancier vallen.