Garantieservice

We hopen dat u tevreden en blij bent met uw bestelling en het Bang & Olufsen-product. Als u uw product echter binnen de garantietermijn wilt laten repareren, kunt u gebruikmaken van onze garantieportal hieronder.Algemene voorwaarden

 • De garantie is alleen geldig op vertoon van het aankoopbewijs of een kopie daarvan bestaande uit de originele factuur of bonnetje met vermelding van de datum van aankoop, model en serienummer van het product. Bang & Olufsen behoudt zich het recht voor om de garantie te weigeren indien deze informatie is verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product.
 • Bang & Olufsen’s verplichtingen zijn beperkt tot reparatie van het defect of vervanging van het defecte onderdeel of vervanging van het product zelf.
 • Garantiereparaties moeten door Bang & Olufsen worden uitgevoerd.
 • Garantieaanspraken dienen via Bang & Olufsen’s online retourportal te worden ingediend. Voor toegang tot de retourportal en het indienen van een garantieaanspraak, klikt u hieronder op de taal van uw voorkeur.

 • Engels, Duits, Spaans, Frans, Chinees (Mandarijn), Deens  De online retourtool is beschikbaar in de volgende landen:

  Australië, België, Bulgarije, Canada, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Filipijnen, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Indonesië, Italië, Kroatië, Letland, Libanon, Litouwen, Luxemburg, Macau, Malta, Maleisië, Moldavië, Monaco, Montenegro, Mexico, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Singapore, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Taiwan, Thailand, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Vietnam, Zweden, Zwitserland.

 • Garantieaanspraken voor landen die niet onder de online retourservice vallen, dienen te worden ingediend op de plek waar het product is aangeschaft, of bij een erkende Bang & Olufsen-retailer volgens toepasselijke wetten inzake consumentenrechten.
 • Het product zal worden opgehaald door UPS op het adres dat staat vermeld op het ticket. Wanneer het product door Bang & Olufsen is ontvangen, wordt het ofwel gerepareerd of, als een reparatie niet mogelijk is, er wordt een vervangend product verstuurd naar het adres dat staat vermeld op het ticket. Alle transportkosten worden betaald door Bang & Olufsen als onderdeel van de garantie.
 • Bang & Olufsen is niet aansprakelijk voor terugbetalingen, claims en schade die uit de niet-erkende reparaties van het product kunnen voortvloeien.
 • Reparatie of vervanging onder de garantievoorwaarden biedt geen recht op verlenging of hernieuwing van de garantieperiode. Reparatie of directe vervanging van het product volgens de garantievoorwaarden kan worden uitgevoerd met functioneel gelijkwaardige eenheden.
 • De garantie geldt alleen voor defecten in materiaal, design en vakmanschap. • Onder de garantie vallen niet:

 • periodieke controles, onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen als gevolg van normaal gebruik en slijtage.
 • Misbruik of onjuist gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot het niet gebruiken van dit product voor diens normale doeleinden of overeenkomstig de instructies van Bang & Olufsen omtrent het gebruik en onderhoud.
 • Defecten die voortvloeien uit het gebruik van het product in combinatie met accessoires die niet zijn goedgekeurd door Bang & Olufsen voor gebruik met dit product.
 • Het niet functioneren van het product als gevolg van verkeerde installatie of gebruik dat niet conform de instructies en technische of veiligheidsnormen is zoals vermeld in de handleiding van het product.
 • Ongevallen, overmacht, bliksem, wateroverlast, vuur, verstoringen van de openbare orde, onjuiste ventilatie, spanningsfluctuaties of elke andere oorzaak die buiten de macht van Bang & Olufsen ligt.
 • Niet-geautoriseerde wijzigingen die zijn uitgevoerd om het product te laten voldoen aan lokale of internationale technische normen in landen waar dit Bang & Olufsen-product niet was ontworpen.
 • Schade van de accu/batterij, veroorzaakt door overbelasting of doordat de specifieke instructies zoals vermeld in de gebruikershandleiding van het product niet zijn nageleefd.
 • Het serienummer op het product is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
 • De batterijen/accu’s zijn opgeladen met andere laders dan die welke zijn goedgekeurd door Bang & Olufsen.
 • Een van de verzegelingen op de batterij/accubehuizing of cellen is verbroken of vertoont tekenen van sabotage. • Algemene voorwaarden

 • Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument, noch op de rechten van de consument tegen de dealer met betrekking tot hun aankoop/verkoopovereenkomst.
 • Deze garantie is niet overdraagbaar. Deze garantie is het enige en uitsluitende rechtsmiddel van de kopers en Bang & Olufsen is niet aansprakelijk voor eventuele incidentele of gevolgschade of schending van een eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie voor dit product. DISCLAIMER: Bang & Olufsen is niet aansprakelijk voor het verlies van bewaarde/opgeslagen gegevens in producten die worden gerepareerd of vervangen.
 • Het bovengenoemde beleid geldt voor de servicegarantie en de klant is aansprakelijk voor alle kosten die verband houden met voorwaarden die niet onder de garantie vallen. Bang & Olufsen behoudt zich het recht voor om definitieve beslissingen met betrekking tot de probleemvaststelling en de juiste serviceoptie te nemen. Raadpleeg uw Bang & Olufsen ‘Verklaring beperkte garantie’ voor de volledige voorwaarden, aangezien voor bepaalde modellen andere algemene voorwaarden gelden. Er zijn enkele beperkingen en restricties van toepassing en deze programma's zijn onderhevig aan verandering zonder dat hiervoor voorafgaande kennisgeving wordt verstrekt.